...

In het jaarverslag 2014 maakt de Planningcommissie een schatting van het aantal afstuderende artsen tot en met het jaar 2020. Het baseert zich hiervoor op gegevens meegedeeld door de verschillende geneeskundefaculteiten.OverschotVooral in Wallonië dreigt de situatie uit de hand te lopen. In 2018 zou het gecumuleerde 'overschot' van aantal het basisartsen uit de laatste jaren - in vergelijking met het vooropgezette contingent - al opgelopen zijn tot 2.000.De bedoeling was om in 2018 het saldo op te maken en dat te verrekenen in de jaren die volgen. Maar in 2020 zou het gecumuleerde overschot verder opgelopen zijn tot 3.000.Dat zijn brute cijfers die volgens de Planningcommissie een (lichte) overschatting inhouden. In zijn conclusie spreekt de Planningcommissie zelf van een teveel van 1.500 (en even later nog maar 1.000) Franstalige basisartsen in 2018 .MarcourtToen onze Franstalige collega's eind vorige week de cijfers op hun website publiceerden, reageerde de onderwijsminister van de Franstalige Gemeenschap, de PS'er Jean-Claude Marcourt, als door een wesp gestoken. Volgens hem baseert de Planningscommissie zich niet op bewezen cijfers.Marcourt verwijt de Planningscommissie vooral dat ze niet uitgaat van een dynamisch kadaster. Dat dynamisch kadaster moet ook de behoefte aan zorgverstrekkers in ons land in kaart brengen.Voor Marcourt staat het al vast dat er in Wallonië en in Brussel een tekort aan artsen is. Als bewijs voert hij aan dat er zich zoveel artsen uit het buitenland, vooral uit ontwikkelingslanden, in ons land vestigen. Het verband is voor hem blijkbaar vanzelfsprekend.ToverwoordHet dynamisch kadaster blijft een soort toverwoord, dat alle problemen moet oplossen. De Planningscommissie bracht dit jaar PlanCad uit: een berekening van de effectieve workforce in de Belgische gezondheidszorg - de bestaande databanken van artsen brengen immers niet op systematische wijze de activiteit van artsen in kaart.Maar PlanCad is maar een deel van de oplossing. De Planningscommissie moet ook nog met een rapport voor de dag komen dat op beredeneerde wijze de werkelijke behoefte aan artsen in onze maatschappij inschat.VoorafnameMinister Marcourt neemt met zijn beleid blijkbaar een voorafname op de conclusies die hieruit zullen volgen. Met als gevolg dat de verschillende overheden in ons land over enkele jaren wellicht voor een voldongen feit zullen staan. Een scheefgroeiïng die men jaren van tevoren heeft zien aankomen.Met een dubbel probleem tot gevolg. Een maatschappelijk probleem in het zuiden van het land door een overaanbod van hoog gekwalificeerde zorgverleners. En een politiek probleem door het verder uit elkaar groeien van de staat van het gezondheidszorgsysteem in het Noorden en in het Zuiden van het land.