...

Het project 1733 krijgt een 'vastleggings-' en 'vereffeningskrediet' voor 2,8 miljoen euro. Dat geld moet dienen om de personeelskosten te dekken. Van het bedrag dat in de begroting voor het project werd gereserveerd, blijft zo dus nog een 600.000 euro over.