...

Op de kop af 7.552 artsen hebben het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2012 geweigerd. Dat komt overeen met 16,77% van alle artsen. Tegenover vorig jaar zijn er nauwelijks verschuivingen. Het Riziv maakte de toetredingspercentages woensdagmiddag bekend. Traditioneel wordt er lang op voorhand naar uitgekeken. Maar noemenswaardige wijzigingen zijn er niet. Het nieuwe akkoord wordt door 2.183 huisartsen (12,11%) en 5.369 specialisten (19,87%) afgewezen. Dat betekent dat de grote meerderheid van de artsen (83,23%) de nieuwe conventie onderschrijft: bijna 87% van de huisartsen en meer dan 80% van de specialisten keurden het akkoord goed. Minister Onkelinx verheugt zich over "dit positieve goedkeuringspercentage" in een moeilijke begrotingscontext. Ze is tevreden dat de tariefzekerheid gewaarborgd is en ziet daar "een belangrijke vooruitgang voor de toegankelijkheid van de zorg" in.Ter herinnering: het vorige akkoord, dat ook maar voor één jaar liep, werd door 16,87% van de artsen afgewezen: 2.208 huisartsen (12,32%) en 5.262 specialisten (19,96%) deconventioneerden zich vorig jaar. In vergelijking met vorig jaar zijn de verschillen dus verwaarloosbaar. Zelfs bij de radiologen, zwaar getroffen door besparingen, is er nauwelijks verschuiving.