...

Sinds 2017 engageerde het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin zich voor het klimaat. Al in 80% van de ziekenhuizen en in 14% van alle voorzieningen werden energiescans uitgevoerd. Daarbij werd de vermindering van de CO2-uitstoot berekend van meer dan 17.000 maatregelen.Per jaar werd zo al 18 miljoen ton CO2-uitstoot in de sector voorkomen. Maatregelen voor warmte-koppeling en transport brengen het meeste op. Isolatie komt op de tweede plaats en besparingen rond verlichting op de derde. Wanneer men het rendement per 1.000 euro bekijkt is sensibiliseren het meest effectief. Rationeler omspringen met koel- en vrieskasten kan ook heel wat CO2-uitstoot besparen en regeltechnische verwarming is de derde meest rendabele besparing. Volgens het jaarverslag van het WVG besteedde het departement in 2022 10,8 miljoen euro aan klimaatsubsidies.Dat is uiteraard maar een onderdeel van de uitgaven die gaan naar energiebesparing en duurzaamheid. Belangrijke investeringen, zoals in zonnepanelen, worden niet gesubsidieerd door het WVG of het VIPA. Het VIPA besteedt heel wat aandacht aan duurzaamheid en energiezuinigheid bij de subsidies voor nieuwbouw.Uit het jaarverslag van het departement WVG blijkt dat het in 2022 in totaal 1,17 miljoen euro uitgaf. Dat is 8% van het budget voor het hele beleidsdomein, dat in totaal 15 miljard euro bedraagt.Binnen het departement WVG gaat het grootste gedeelte van het geld naar het VIPA - 826 miljoen of 70%.Van de 15 miljard euro voor het beleidsdomein WVG gaat het grootste gedeelte van het geld naar het Agentschap opgroeien, namelijk 6 miljard euro. Een groot deel van dat geld is bedoeld voor het Groeipakket - dat is het vroegere kindergeld. Dat stroomt dus terug naar de burgers.Op de tweede plaats komt het Agentschap Zorg en Gezondheid met 5,5 miljard euro. Het Departement WVG en het Agentschap Zorg en Gezondheid gaan zeer binnenkort overigens samensmelten. Het jaarverslag WVG geeft een overzicht van de activiteiten waarin het departement actief is: naast VIPA en infrastructuur zijn dat onder meer de zorginspectie, sociale buurten, de sociale kaart, het kwaliteitshandboek ventilatie, tewerkstellingstrajecten en hulp aan Oekraïense vluchtelingen.