...

Precieze cijfers zijn er pas vanaf 2003. Schorsingen of schrappingen blijken al bij al zeldzaam. Tussen 2006 en 2011, zo meldt Laurette Onkelinx, werden 163 artsen geschorst door de verschillende provinciale raden - gemiddeld 32 per jaar. Daarnaast werden 37 collega's geschrapt, 12 artsen moesten tijdelijk hun visum inleveren bij de provinciale geneeskundige commissie en zes dokters werd definitief het recht ontnomen om nog te werken.Na 2011 volgden nog 21 schorsingen en in 2012 werd één arts geschrapt en moesten tien collega's tijdelijk of definitief hun visum inleveren.De redenen voor deze sancties en de gemiddelde duur ervan zijn niet gekend: de administratie registreert die gegevens niet. De Orde geeft in haar tijdschrift wel indicaties over de motieven aan de hand van anonieme voorbeelden, maar slaat daar geen cijfers over op.ParketHet Parket en het Riziv worden systematisch op de hoogte gebracht van deze sancties. Artsen die toch blijven werken ondanks een schorsing of schrapping, overtreden de wet. Van onwettige uitoefening van de geneeskunde is evenwel pas sprake als er meerdere illegale handelingen werden vastgesteld, legt minister Onkelinx uit. Uitzonderingen daarop vormen eerdere veroordelingen voor onwettige uitoefening, reclame voor illegale handelingen of het gebruik van een misleidende titel om mensen te laten geloven dat ze met een arts te maken hebben.In de periode 2006-2011 werden 39 dossiers met betrekking tot onwettige uitoefening van de geneeskunde overgemaakt aan het Parket. In 2012 waren dat er 12. Het gaat zowel om artsen die na een sanctie toch blijven doorwerken als om personen die de geneeskunde beoefenen zonder diploma. Ze riskeren een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of een boete van 500 tot 5.000 euro. Ze kunnen ook vervolgd worden voor valsheid in geschrifte.Transparantie?Namenlijsten publiceren van geschorste en geschrapte artsen ziet minister Onkelinx niet meteen zitten, omdat dat de re-integratie van de arts in kwestie kan bemoeilijken. Sowieso is enkel een maatregel mogelijk voor alle zorgverstrekkers in KB 78, niet alleen voor de artsen dus - anders is er sprake van discriminatie."Toch hecht ik veel belang aan de informatie van de patiënten. Ik zal er dan ook over waken dat deze kwestie aan bod komt in het debat over de modernisering van de Orde", besluit Laurette Onkelinx.