...

"Eindelijk," reageert Roel Van Giel (AADM). Hij beseft dat je van dit bedrag niet de lonen voor voltijdse verpleegkundigen in huisartsenpraktijken zult kunnen financieren. "Maar het is een belangrijke eerste stap", stelt hij.Het toegekende bedrag zal aan huisartsen toegekend worden via de geïntegreerde praktijkpremie - voor praktijken dus die een verpleegkundige in dienst hebben. Over de manier waarop dit exact zal worden bepaald, werkt het Riziv in de loop van januari een voorstel uit. De financiering van de praktijkverpleegkundige gebeurt vanuit de indexmassa van de artsenhonoraria voor 2023. Het lopende akkoord artsen-ziekenfonden bepaalde dat één procentpunt van de indexmassa zou gaan naar de financiering van specifieke maatregelen - onder meer de praktijkondersteuning van huisartsen. Maandag 12 december werden op de Nationale Commissie de knopen daarover doorgehakt."We staan achter dit voorstel", zegt Thomas Gevaert (ASGB/Kartel). "Hebben dat samen met AADM naar voren geschoven. We zullen er wel over waken dat de manier waarop de bedragen worden toegekend op een correcte manier verloopt."