...

Het Staatsblad van 16 november meldt een wijziging van artikel 171 van de belastingswetgeving met betrekking tot Impulseo. Goed nieuws: voor de premie van 20.000 euro geldt vanaf 2012 een aparte aanslagvoet van 16,5%. Artikel 171 van het Wetboek van de inkomstenbelasting somt de inkomsten op die apart belastbaar zijn. Naargelang de inkomstencategorie zijn verschillende aanslagvoeten voorzien. Vanaf aanslagjaar 2012 geldt er nu ook een aparte aanslagvoet van 16,5% voor de premie van 20.000 euro die erkende huisartsen krijgen als ze zich solo of in groep vestigen in een zogenaamde huisartsarme zone.Naar de fiscus Volksvertegenwoordiger David Clarinval (MR) had in zijn resolutie een lagere belasting van de Impulseo-premie voorgesteld om de aantrekkelijkheid van de huisartsgeneeskunde te verhogen. "De fiscus beschouwt dat bedrag van 20.000 euro momenteel als een beroepsinkomen dat de huisarts in kwestie moet aangeven het jaar dat hij de premie ontvangt. Met als gevolg dat hij belast wordt op het totale bedrag. Terwijl de fiscale aftrek voor investeringen voor de installatie over meerdere jaren wordt gespreid. Een aanzienlijk deel van de vestigingspremie vloeit zo door naar de fiscus. Daarom mijn voorstel om de premie van 20.000 te onderwerpen aan een aparte aanslagvoet van 16,5%", argumenteerde hij - met succes - op 13 juli 2011 in de Commissie Financiën en Begroting. Het wetsvoorstel werd aangenomen met twaalf stemmen voor, één tegen en vier onthoudingen. Nadat de Kamer er twee dagen later haar fiat over gaf, werd de tekst afgelopen woensdag in het Staatsblad gepubliceerd.Vijf jaar De Syndicale Kamer van Brussel signaleert nog dat de Impulseo-premie pas definitief verworven is na het vijfde jaar volgend op de datum van de vestiging. Zet de huisarts tijdens die periode van vijf jaar zijn activiteit stop of verhuist hij naar een zone waar geen huisartsentekort heerst, dan wordt de premie teruggevorderd (zonder intresten) in verhouding tot de nog resterende jaren binnen die periode.De nieuwe aanslagvoet is van toepassing vanaf aanslagjaar 2012.