...

Ze benadrukken dat er tot nu toe weinig inspanningen werden gedaan om dit probleem aan te pakken. Om die reden heeft de American Academy of Neurology onlangs een groep experts op dit gebied bijeengebracht. Het verslag over de bereikte consensus wordt in bovengenoemd artikel besproken. (referentie: Singhal AB et al. Neurology. 2013;81:1089)