...

De verkeersveiligheidsorganisatie bevroeg in januari 544 Vlaamse automobilisten tussen 18 en 35 jaar naar hun houding tegenover druggebruik in het verkeer. Van de ondervraagde jongeren gaf 28 procent aan dat ze het afgelopen jaar wel eens illegale drugs gebruikten en 15 procent verklaarde kort nadien met de wagen te hebben gereden.Bij mannen lag het cijfer hoger (22 procent) dan bij vrouwen (7 procent). De combinatie van illegale drugs met alcohol kwam volgens de VSV het vaakst voor (8 procent), gevolgd door cannabis (7 procent) en een combinatie van verschillende drugs (6 procent). Van de groep die wel eens illegale drugs gebruikte, maakte meer dan de helft de keuze om binnen de 4 uur na gebruik met de wagen te rijden. Wie illegale drugs en rijden combineerde, zag zijn gebruik tijdens het uitgaan vaak als een gewoonte, ook al is men met de auto. De gevolgen van illegale drugs in het verkeer zijn volgens de VSV nooit onschuldig. "Zo leidt cannabis onder meer tot een langere reactietijd, tragere reflexen en een verminderd coördinatievermogen", legt verkeersveiligheidsexpert Werner De Dobbeleer uit. "Daardoor bestaat het risico dat je andere weggebruikers te laat opmerkt. Ook afwisselend traag en sneller rijden, onvoorspelbare reacties en in slaap vallen achter het stuur behoren tot de mogelijkheden. Cocaïne en speed veroorzaken dan weer snel en agressief rijgedrag."De resultaten van het onderzoek tonen volgens de VSV aan dat er nood is aan permanente aandacht voor drugs in het verkeer. "Campagnes en handhavingsacties rond dit thema zijn levensnoodzakelijk", benadrukt De Dobbeleer.Bron: BELGA