...

Tegen die datum moeten de laatste huisartsen zich registreren voor het eGMD op MyCareNet. Sinds dit jaar is het elektronische medische dossier verplicht - een GMD is voortaan digitaal. Gevolg is dat de oude nomenclatuur voor het openen of het verlengen van een GMD verdwijnt. Vele artsen - niet alleen oudere - kwamen daar de voorbije weken op uit. Toen ze het GMD wilden verlengen, kregen ze de melding dat de gebruikte code niet meer geldig is. Op een speciale werkgroep van de Nationale Commissie die het eGMD verder opvolgt, bleek vorige week (17 februari) dat 329 huisartsen vergeten waren zich tijdig te registreren op MyCareNet. Op de Nationale Commissie van afgelopen maandag bleek het ondertussen al om 505 artsen te gaan - samen goed voor rond de 40.000 GMD's. Wellicht zijn er nog huisartsen die het zich nu pas realiseren. De deadline voor de registratie verliep op 31 december 2020 - die was wel een aantal keren uitgesteld. De gevolgen voor de 'vergeetachtige' artsen zijn wel groot. Tot ze zich registreren, kunnen ze dit jaar geen nieuwe GMD's meer openen. Maar vooral: voor dit jaar zouden ze geen honorarium ontvangen bij verlenging van hun lopende GMD's. De Bvas kaartte de situatie aan in een brief aan Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie. "Huisartsen hadden het voorbije jaar wel heel wat aan het hoofd", onderstreept dokter Marc Moens. De ziekenfondsen bleken op de vergadering bereid het aantal GMD's voor deze artsen alsnog te berekenen, en een extra uitbetalingsronde in te plannen. Voorwaarde is wel dat de resterende huisartsen zich vóór 15 maart inschrijven voor het beheer van het (e)GMD bij MyCareNet. De Bvas, maar ook AADM en Kartel/ASGB zijn de ziekenfondsen daarvoor erkentelijk. Voor Kartel-voorzitter Reinier Hueting moet de werkgroep GMD nu vooral werk maken van een ander nijpend probleem, dat zich ook in de volgende jaren zal herhalen: dat van de jonge, startende huisartsen. Lees verder: 'Een nobel streven'