...

Het aandeel niet-verzekerde kinderen daalde met 0,5% en bedraagt momenteel 8,9%. Het aandeel niet-verzekerden volgens het gezinsinkomen bedraagt 24,9% voor degenen die minder dan 25.000 dollar per jaar (18.700 euro) verdienen, tegenover 7,9% voor degenen die meer dan 75.000 dollar (56.000 euro) per jaar verdienen.