...

Sommige originele geneesmiddelen verlaagden hun prijs zelfs met 44% - dat is het geval voor die middelen waarvan het octrooi is vervallen. Pharma.be geeft het voorbeeld van een middel tegen osteoporose (het gaat om Actonel) waarvan de af-fabriekprijs voortaan maar 110,80 euro meer bedraagt voor een grote verpakking, in plaats van 198 euro tevoren. Bij andere middelen hangt het percentage waarmee de prijs vermindert af van het aantal jaren dat ze al in het referentieterugbetalingssysteem vertoeven (zie krant).Geneesmiddelensector schraagt besparingenPharma.be onderstreept dat het in belangrijke mate bijdraagt tot besparingen in de ziekteverzekering: de laatste twee jaar respectievelijk voor 90 en voor 65%. De prijsverlaging is niet de enige besparingsmaatregel. Zo verhoogt vanaf 1 april de quota voor het aandeel van goedkope geneesmiddelen dat artsen moeten voorschrijven, en vermindert ook de geforfaitariseerde geneesmiddelenenveloppe voor ziekenhuizen. Met deze maatregelen, inclusief de prijsdalingen, levert de sector dit jaar 65 miljoen euro in. De niet-indexering van prijzen van terugbetaalde geneesmiddelen levert de ziekteverzekering nog een 76 miljoen euro op. En ten slotte betaalt de sector een heffing van 250 miljoen op de omzet.De sector wil evenwel graag bijdragen tot het beleid van goedkope geneesmiddelen om de researchindustrie des te beter te verankeren in ons land. Veertig procent van de zogenaamde goedkope geneesmiddelen in ons land zijn merkgeneesmiddelen. Het goedkoop maken van een origineel geneesmidden biedt de patit de kans om zijn al vertrouwde behandeling voort te zetten. De markt van goedkope merkgeneesmiddelen helpt het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, innoverende middelen te bekostigen.De groei van het aandeel van de goedkope geneesmiddelen moet middelen helpen beschikbaar maken om therapeutische innovaties sneller en beter terug te betalen, vindt Pharma.be. De categorie goedkope geneesmiddelen is nu goed voor 46% van de voorschriften. In 2008 was dat 40,5% en in 2004 17%. Pharma.be weerlegt dat er in ons land te weinig generische middelen worden voorgeschreven. Voor hen is het aandeel van goedkope geneesmiddelen in Belgiperfect te vergelijken met het aandeel van generische middelen in onze buurlanden.