De belangrijkste doelstelling van de awards is om de Brusselse ziekenhuizen ertoe aan te zetten om deel te nemen aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk (BGN), ten dienste van zowel patiënten als artsen. Het gaat niet om een competitie tussen ziekenhuizen, integendeel, de awards zijn een erkenning van de geleverde inspanningen.

Om in aanmerking te komen voor een award moeten de ziekenhuizen aan een reeks criteria voldoen:

- documenten publiceren op het BGN;

- patiënten inschrijven in alle diensten van de instelling;

- systematisch nieuwe artsen in het BGN inschrijven;

- automatisch minstens vier soorten documenten publiceren (ontslagbrieven, consultatieverslagen, laboresultaten, beeldvorming);

- documenten publiceren voorafgaand aan de datum van toestemming van de patiënten;

- gepubliceerde documenten consulteren.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen hangt de evaluatie af van het aantal gepubliceerde documenten per maand.

Zeven ziekenhuizen kregen de bronzen award: Erasmus, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UMC Sint-Pieter, Kliniek Sint-Jan, Iris Ziekenhuizen Zuid, UZ Brussel en Sanatia.

Vier instellingen sleepten de zilveren award in de wacht: Chirec, Europaziekenhuizen, UVC Brugmann en CH Jean Titeca.

De gouden award ten slotte ging naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc, Epsylon en Silva.

De belangrijkste doelstelling van de awards is om de Brusselse ziekenhuizen ertoe aan te zetten om deel te nemen aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk (BGN), ten dienste van zowel patiënten als artsen. Het gaat niet om een competitie tussen ziekenhuizen, integendeel, de awards zijn een erkenning van de geleverde inspanningen. Om in aanmerking te komen voor een award moeten de ziekenhuizen aan een reeks criteria voldoen:- documenten publiceren op het BGN;- patiënten inschrijven in alle diensten van de instelling;- systematisch nieuwe artsen in het BGN inschrijven;- automatisch minstens vier soorten documenten publiceren (ontslagbrieven, consultatieverslagen, laboresultaten, beeldvorming);- documenten publiceren voorafgaand aan de datum van toestemming van de patiënten;- gepubliceerde documenten consulteren.Voor de psychiatrische ziekenhuizen hangt de evaluatie af van het aantal gepubliceerde documenten per maand.Zeven ziekenhuizen kregen de bronzen award: Erasmus, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UMC Sint-Pieter, Kliniek Sint-Jan, Iris Ziekenhuizen Zuid, UZ Brussel en Sanatia.Vier instellingen sleepten de zilveren award in de wacht: Chirec, Europaziekenhuizen, UVC Brugmann en CH Jean Titeca.De gouden award ten slotte ging naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc, Epsylon en Silva.