...

Op de 33ste editie van het toelatingsexamen arts-tandarts kwamen vorige week dinsdag 4.737 van de 5.289 ingeschreven kandidaten opdagen (89,5%). 14,7% van hen, ofwel 695 deelnemers, is geslaagd. Met het slaagpercentage ziet de examencommissie een continuïteit. Vorig jaar waren er 722 geslaagden (16,6% op 4.301 ). In 2011 bedroeg het slaagcijfer ongeveer 15%.Maatschappelijke tendensenDe kandidaten uit de normgroep, studenten uit het zesde jaar secundair onderwijs, behaalden een slaagpercentage van 16,8%. Er zijn echter andere groepen die het totale percentage naar beneden halen. Zo zijn er steeds meer vierde- en vijfdejaars secundair onderwijs die deelnemen aan het examen. "Hierdoor daalt het algemene slaagcijfer aangezien slechts 1,2% van deze groep deelnemers effectief slaagt", verklaart dr. Bernard Himpens, voorzitter van de examencommissie. Daarnaast is er ook een grote groep buitenlandse kandidaten, voornamelijk uit Nederland. "Dat waren dit jaar zo'n 20% van de kandidaten, maar het slaagcijfer ligt maar op 8,4%."Dr. Himpens voegt eraan toe dat het slaagcijfer voor de studenten geneeskunde in het eerste jaar op 85% ligt. "Als we dat vergelijken met de cijfers uit Franstalig België, dan zijn dit soort examens toch nuttig."Kandidaten die in juli niet slaagden voor het examen, krijgen een herkansing op dinsdag 27 augustus.