...

Het bedrag van 128 miljoen euro is berekend op een vaccinatiegraad van de bevolking waarvoor het vaccinatiecentrum instaat van 100%. Het is bedoeld voor programmamanagement (vergoeding programmamanager, medische expertise, communicatie en populatiemanagement) en personeelskosten (vergoeding verpleegkundigen, apothekers, artsen en HR-management). Daar zitten ook de mobiele teams in die instaan voor vaccinatie thuis bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen. Daar zitten niet de infrastructuurkosten in.De vaccinatiecentra mogen uit dit budget rekenen op een subsidie voor een vaccinatiegraad van minstens 70%.In het totale bedrag zit ook een budget van 750.000 euro begrepen dat wordt opzij gezet voor opleiding en begeleiding van de zorgraden (webinars over de software en helpdesk).Daarmee rekening gehouden kunnen al voor 92 miljoen euro subsidies worden uitbetaald. Dat gebeurt in schijven. Voor maart en april wordt een kwart van die 92 miljoen betaald. Maar daar gaat het voorschot af dat de zorgraden al eerder ontvingen.Elke zorgraad kreeg een voorschot van 250.000 euro om het vaccinatiecentrum al op te starten. In totaal werd zo al 15.250.000 euro uitbetaald. Het saldo voor maart-april bedraagt dan nog 11,7 miljoen.Voor april en mei krijgen de vaccinatiecentrum nog een 30% van de verzekerde subsidie uitbetaald. Zo wordt nog eens 32 miljoen over de vaccinatiecentra verdeeld.Voor juni-juli wordt de overige 45% van het bedrag verdeeld. Dat is nog 48,5 miljoen euro.Blijven de vaccinatiecentra ook na juli open, dan kan dat laatste bedrag nog in verschillende schijven worden uitbetaald.De subsidies kunnen nog op twee verschillende manieren vermeerderen.Bereiken de vaccinatiecentra een vaccinatiegraad van meer dan 70%, dan krijgen ze een saldo uitbetaald voor het extra percentage tot 100%.Blijven de vaccinatiecentra nog veel langer open, dan zullen de programmamanagement- en personeelskosten verder oplopen en zullen nieuwe bedragen worden berekend.De bedragen worden uitgekeerd aan de zorgraden (of de 'penvoerende organisaties').Deze subsidies vallen onder bevoegdheid van de minister voor Welzijn, Wouter Beke (CD&V). De infrastructuurkosten zijn een bevoegdheid van de minister Binnelandse Zaken, Bart Somers (Open VLD).Een gedetailleerde verdeling van de subsidies per Eerstelijnszone en vaccinatiecentrum vindt u op laatjevaccineren.be