...

SVH hamert nog eens op de boodschap naar aanleiding van de Guldensporenviering: dat Vlaanderen 60% van de artsen tot het beroep toelaat en Franstalig België 40%, is voor dit Vlaams huisartsensyndicaat in communautair beton gegoten.Vlaanderen organiseert al 20 jaar het toelatingsexamen geneeskunde-tandheelkunde. "Hiermee beperkt Vlaanderen op correcte wijze de toegang tot het artsenberoep. Zo voldoen wij in Vlaanderen steeds aan de federale regelgeving", zo stelt het SVH."Het sleutelen aan de verdeelsleutels voor RIZIV-nummers door de federale overheid is een kaakslag voor al wie de laatste decennia correct de wetten in dit land naleven", luidt vervolgens het besluit.Ook de Vlaams minister-president Geert Bourgois (N-VA) verwijst in zijn 11 juli-toespraak naar de kwestie, als voorbeeld van kloof tussen Noord en Zuid in dit land: "Denk aan de discussies over de beperking van het aantal artsen, waar de Franstaligen zich niet hebben gestoord aan de 60/40-verhouding en nu voor hun nonchalant gedrag beloond willen worden."Wat dan meteen de gedachte van SVH vervolledigt.Lees ook: 'Overtal afbouwen over zeven jaar'