...

Dokter Verougstraete is verbonden aan het Erasmusziekenhuis (ULB) en diensthoofd van Sjerp-Dillemma, een centrum dat alle activiteiten groepeert die te maken hebben met hulp bij ongeplande zwangerschap. Ze reageert enthousiast op de daling van het aantal tienerzwangerschappen. Op de vraag of die afname te danken is aan de maatregel van de overheid om de pil gratis ter beschikking te stellen aan jongeren onder de leeftijd van 21 jaar, kan ze niet bevestigend antwoorden. "Uiteraard heeft dat initiatief bijgedragen tot die daling, maar je kan dat nooit echt weten, zulke dingen zijn meestal multifactorieel", legt ze uit. Als voorbeeld haalt zij de betere en intensievere Sensoa-campagnes aan en de grotere openheid van ouders om pilinname te tolereren.Tanende populariteitVerougstraete pleit er wel voor om de maatregel te bestendigen. Op dit moment behoren we in Europa tot de besten van de klas; bijna nergens is het aantal tienerzwangerschappen zo laag. "Maar is er nog wat ruimte voor verbetering." Zij ondervindt dat de seksuele voorlichting in sommige scholen nog ernstig tekort schiet. "Men moet dat opnemen in de eindtermen, net zoals wiskunde, en uiteraard vroeg starten. In de laatste twee jaar van de humaniora is men hopeloos te laat." Ook zouden volgens haar onze jonge meisjes wat meer assertiviteitstraining moeten krijgen. "Meisjes moeten meer nee durven zeggen", vindt Verougstraete.Tegen de pilEen opvallende tendens vindt de contraceptiespecialiste de verminderde populariteit van de pil bij jongeren. "Het leeft erg bij hen om zich te distantiëren van chemische middelen, en om meer natuurlijke, bioproducten te gebruiken", merkt Verougstraete op. Ze voegt er meteen aan toe dat de recente heisa omtrent de correlatie tussen trombose en pilgebruik daar weinig mee te maken heeft, maar uiteraard geen goed zal doen.Een speciaal aandachtspunt moet contraceptie bij allochtone jongeren zijn: hier is er vaak weerstand van de ouders. "De idee om hun leven zelf in de hand te hebben, is bij allochtonen minder uitgesproken", besluit Verougstraete.Guy Verhulst