...

Op zaterdag 6 oktober vindt het Cebam-congres '10 jaar EBP in België' plaats. Artsenkrant vestigde al eerder uw aandacht op dit evenement (AK2250). Het programma heeft - zoals voorzien - enkele wijzigingen ondergaan.Het voormiddaggedeelte met internationale sprekers blijft uiteraard ongewijzigd. De samenstelling van het namiddagprogramma werd evenwel bepaald door de voorkeuren van de deelnemers - dat was het concept van bij de aanvang. Van de oorspronkelijk 17 aangeboden modules worden er uiteindelijke maar 11 georganiseerd.Het uitgangspunt was: sessies waarvoor er weinig belangstelling was, zouden afvallen - populaire sessies blijven geprogrammeerd. Zo voldoet het aanbod optimaal aan de wensen van de deelnemers. Uiteindelijk wordt het oorspronkelijk aanbod grotendeels behouden.Voor onderwerpen waarvoor het aantal inschrijvingen beperkt was, werden de Nederlandstalige en Franstalige modules samengevoegd. Zo worden de modules 'zoeken naar literatuur' in de twee talen samengebracht (u moet u laptop niet meebrengen, er is voor iedere deelnemer een ter beschikking). Er wordt uiteraard gezorgd voor perfect tweetalige sprekers.De twee Nederlandstalige Cochrane-workshops, die oorspronkelijk een wat verschillende invalshoek hadden, worden tot één herleid. De twee workshops van de SSMG worden er ook maar één. Er zijn momenteel al 124 Nederlandstalige en 57 Franstalige inschrijvingen. De organisatoren rekenen nog op een 100-tal inschrijvingen. Het is nog niet te laat, er is zeker nog plaats voor u. Het congres richt zich tot alle Belgische zorgverleners: huisartsen, specialisten en paramedici.Ter herinnering: het congres '10 jaar Evidence-Based Practice (EBP) in België' vindt plaats op zaterdag 6 oktober in het Brusselse 'Square Congress Centre'. De voormiddagsessie is gratis, maar inschrijven is wel nodig. Voor de lunch en deelname aan een sessie in de namiddag betaalt u 20 euroVoor up-to-date informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op http://www.cebamevents.be/. Volg de organisatoe op twitter @10yearsEBP. Accreditering werd aangevraagd.