...

"De euthanasiewet wordt ons door miljoenen Europeanen benijd. Er kan geen sprake van zijn de wet terug te draaien", zeggen 200 voorstanders van verruiming van de euthanasiewet in een open brief. Onlangs gaven de tegenstanders van de euthanasiewet - ook al in een open brief - lucht aan hun ongenoegen over de plannen om de wet te verruimen naar minderjarigen en dementerenden. Vandaag dienen de voorstanders van gelegaliseerde euthanasie hen van repliek.De ondertekenaars van de nieuwe open brief, onder wie professor Wim Distelmans (VUB), zwaaien uitgebreid de lof van de euthanasiewet die "prachtige ruimte voor vrijheid geschapen heeft". De tiende verjaardag van de wet mag gevierd worden, is de teneur. De wet terugdraaien, zou een belediging zijn voor de zorgverleners "die deze ultieme daad van menselijkheid" op zich hebben genomen.Distelmans en co zetten zich af tegen de tegenstanders van gelegaliseerde euthanasie die poneren dat de wet een fundamenteel verbod overtreedt en een zware last legt op de schouders van artsen. "Wat zij willen, is terugkeren naar de tijd waarin een bepaalde ethiek werd opgelegd aan mensen die ze niet deelden, de tijd waarin een arts die bereid was om naar een vraag voor euthanasie te luisteren, en iemand deze ultieme daad van broederlijkheid te gunnen, riskeerde om voor moord te worden vervolgd."Volgens de ondertekenaars heeft de euthanasiewet de dialoog tussen arts en patiënt alleen maar duidelijker en oprechter gemaakt.- Open brief 'Ja, tien jaar euthanasiewet, dat mag gevoerd worden!'- Lijst van ondertekenaars