...

Uit de enquête, afgenomen bij 1.200 verpleegkundigen en zorgkundigen, blijkt dat 28% van de respondenten overweegt om hun baan op te zeggen; 26% denkt eraan om het beroep helemaal vaarwel te zeggen. Het verlies van zingeving, geweld op het werk en de moeilijkheid om werk en privéleven te combineren zijn de meest genoemde redenen daarvoor.76% van de respondenten vond dat ze door de toename van hun werklast bepaalde taken niet meer konden uitvoeren, vooral relationele taken. Dit is te wijten aan de toenemende complexiteit van de zorg en de toename van niet-verpleegkundige en administratieve taken. Dit vergroot de ontevredenheid over het werk en versterkt het verlies van zingeving - factoren die net essentieel zijn voor het behoud van personeel, aldus de studie. Veel zorgverleners melden ook situaties van geweld - zowel onder collega's als door patiënten. Het gebrek aan volledige teams en het gebrek aan tijd om in team te overleggen en werken, zijn ook zeer nadelig.Maatschappelijke impactDe uitstroom uit het beroep heeft nu al zichtbare gevolgen: naar schatting zijn er in alle ziekenhuizen van het land tussen de 2.000 en 3.000 bedden gesloten wegens een tekort aan verplegend personeel.De studie toont ook de bredere maatschappelijke impact die het ontstaan van dit personeelstekort met zich meebrengt, in het bijzonder voor vrouwen, die vaak ook verantwoordelijk zijn voor onbetaalde zorg. De studie sluit af met concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van deze beroepskrachten.De resultaten van de studie worden gepresenteerd op een studiedag op dinsdag 25 juni 2024. Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar op de website van het Instituut.