...

De enquête werd ingevuld door een staal van meer dan 1.100 artsen, zowel huisartsen als specialisten. Parkeren is voor 1 op de 8 huisartsen een dagelijks probleem Huisartsen die huisbezoeken afleggen ondervinden vaak problemen om een geschikte parkeerplaats te vinden. Voor 1 op 8 artsen (13%) is dat zelfs een dagelijks probleem, meer dan 4 op de 10 artsen (43%) heeft meerdere keren per maand problemen om een geschikte parkeerplaats te vinden. Zoeken naar een parkeerplaats leidt tot veel tijdverlies, terwijl de artsen vaak een druk schema hebben om al hun huisbezoeken af te leggen vooraleer hun spreekuur terug begint. Specialisten ervaren het parkeerprobleem veel minder aangezien zij vaker werken in ziekenhuizen waar er parkeervoorzieningen zijn. In totaal hebben 13% van de artsen vorig jaar een boete gekregen voor foutparkeren en bijna 1 op de 5 (19%) kreeg een boete voor parkeren zonder ticket. We zien dat er weinig verschil hierin bestaat tussen Nederlandstalige of Franstalige artsen. 4 op de 10 artsen kregen in het afgelopen jaar een snelheidsboete Meer dan de helft van alle artsen (53%) kreeg in het afgelopen jaar een verkeersboete. De meest voorkomende inbreuk is een snelheidsovertreding. 4 op de 10 artsen kregen in het afgelopen jaar een boete voor overdreven snelheid. Uit onderzoek van Vias bleek dat 1 op 8 (13%) van de Belgen in het afgelopen jaar een boete kreeg voor te snel rijden. Artsen krijgen dus beduidend meer boetes voor snelheidsovertredingen dan de modale Belg. Nochtans is de tijdswinst door te snel te rijden in ons land verwaarloosbaar klein, zeker in een stedelijke context. Artsen moeten zich dus ook aan de snelheidslimieten houden. 7 op de 10 artsen gebruikt zijn auto dagelijks voor het werk 99% van de artsen hebben een auto waarmee ze zich verplaatsen. 7 op 10 gebruiken die dagelijks voor hun werk. Bij huisartsen gebruiken zelfs 8 op de 10 hun auto dagelijks. Toch zijn de afstanden die een arts aflegt niet overdreven groot. Ongeveer een derde (36%) legt minder dan 15.000 kilometer per jaar af, drie kwart rijdt in totaal minder dan 25.000 kilometer per jaar.Specialisten geven veel vaker aan last te hebben van files dan huisartsen. Bijna 6 op de 10 specialisten (57%) geven aan meerdere keren per maand last te hebben van de files. Bij huisartsen is dat ongeveer een derde (36%). De fiets en het openbaar vervoer weinig populair 2/3 van de artsen (67%) hebben ook een fiets, 1/5 (20%) heeft een elektrische fiets. Toch wordt de fiets veel minder vaak gebruikt voor werkgerelateerde verplaatsingen dan de wagen. Een derde van de specialisten (34%) gebruiken de fiets minstens 1 keer per maand voor een professionele verplaatsing, voor huisartsen is dat slechts 20%. 2 op 3 (67%) van de Vlaamse artsen gebruiken zelden of nooit de fiets. In Wallonië geldt dat zelfs voor 8 op de 10 artsen. Slechts 8% van de artsen gebruiken het openbaar vervoer voor hun professionele verplaatsingen. Dit wil zeggen dat ongeveer 9 op de 10 artsen zelden of nooit het openbaar vervoer gebruiken. Tijdsdruk Artsen krijgen globaal genomen meer snelheidsboetes dan de gemiddelde Belg. Zij moeten zich echter ook houden aan de geldende snelheidslimieten, bovendien is de tijdwinst vaak zeer klein als je te snel rijdt. Huisartsen staan wel vaak onder grote tijdsdruk bij huisbezoeken omdat ze per uur meerdere patiënten moeten kunnen zien. Parkeerplaats vinden is voor 1 op de 8 huisartsen een dagelijks probleem en een bron van tijdverlies. Dat zorgt er onder meer voor dat ze veel boetes krijgen voor foutparkeren of voor het niet leggen van een geldig parkeerticket. In sommige steden bestaat er een systeem waarbij artsen vrijgesteld zijn van het betalen van parkeergeld. Soms krijgen ze daarnaast ook nog dezelfde rechten als personen met een bewonerskaart. Elke stad of gemeente moet beslissen of ze de artsen en andere zorgverstrekkers deze vrijstelling en rechten toekent.