...

De onderzoekers, voedingswetenschappers van het VU medisch centrum in Amsterdam, spreken van "een buitengewoon omvangrijk probleem" dat de gemiddelde opnameduur per patiënt met bijna anderhalve dag verlengt.Bij een op de zeven gescreende patiënten (op een totaal van 564.063) werd ondervoeding vastgesteld. Bij ouderen, kankerpatiënten en in de specialismen inwendige geneeskunde en gastro-enterologie komt ondervoeding het vaakst voor. Daar is een op de drie tot vier patiënten ondervoed bij hun opname. Op de afdelingen oogheelkunde en neurologie worden minder ondervoede patiënten gezien.Volgens onderzoeksleider Hinke Kruizenga is niet altijd onmiddellijk aan iemand te zien of hij of zij ondervoed is. "Iemand kan overgewicht hebben en tóch ondervoed zijn", zegt zij in De Telegraaf. "Maar met name bij oudere mensen zie je vaak wel dat ze gewoon niet goed voor zichzelf gezorgd hebben en onvoldoende gevarieerd hebben gegeten."Het Nederlandse onderzoek verscheen recent in het vaktijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition. "Nooit eerder werd op deze schaal in de wereld dergelijk onderzoek gevoerd naar de voedingstoestand van ziekenhuispatiënten bij hun opname", aldus Kruizenga.De studie kan u hier nalezen.