Een recente studie, gepubliceerd in Lancet Global Health, heeft aangetoond dat bijna 16% van de ouderen boven de 60 jaar, gebukt gaat onder psychologisch misbruik (11,6%), financieel misbruik, (6,8%), verwaarlozing (4,2%), fysiek misbruik (2,6%) of seksueel misbruik (0,9%).

Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van 52 studies uit 28 landen van verschillende regio's, waaronder 12 lage- en gemiddelde inkomenslanden.

"Het misbruik van ouderen neemt toe", waarschuwt Alana Officer, senior gezondheidsadviseur bij de WHO. "Toch is misbruik van ouderen in nationale studies een van de minst onderzochte types van misbruik, en komt het slechts in mindere mate voor in nationale preventieplannen rond geweld." Gezondheidseffecten van misbruik zijn onder andere trauma, pijn, depressie, stress en angst.

De WHO verspreidt de informatie naar aanleiding van de internationale sensibiliseringsdag rond misbruik bij ouderen (15 juni).

Een recente studie, gepubliceerd in Lancet Global Health, heeft aangetoond dat bijna 16% van de ouderen boven de 60 jaar, gebukt gaat onder psychologisch misbruik (11,6%), financieel misbruik, (6,8%), verwaarlozing (4,2%), fysiek misbruik (2,6%) of seksueel misbruik (0,9%). Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van 52 studies uit 28 landen van verschillende regio's, waaronder 12 lage- en gemiddelde inkomenslanden."Het misbruik van ouderen neemt toe", waarschuwt Alana Officer, senior gezondheidsadviseur bij de WHO. "Toch is misbruik van ouderen in nationale studies een van de minst onderzochte types van misbruik, en komt het slechts in mindere mate voor in nationale preventieplannen rond geweld." Gezondheidseffecten van misbruik zijn onder andere trauma, pijn, depressie, stress en angst. De WHO verspreidt de informatie naar aanleiding van de internationale sensibiliseringsdag rond misbruik bij ouderen (15 juni).