...

De vraag aan de minister kwam van NV-A-kamerlid Yoleen Van Camp en betrof de regionale verschillen in consumptie van de gezondheidszorg. In het antwoord lezen we dat, van de 1.855.778 'rechthebbenden met voorkeursregeling' die ons land telt, er 47% in Vlaanderen woont, 36% in Wallonië en 17% in Brussel. De cijfers gaan over het jaar 2014.Opwaartse trendHet aantal voorkeursgerechtigden stijgt van jaar tot jaar. In 2010 bedroeg het aantal voorkeursgerechtigde nog 1.593.640. Een stijging, zo rekende we uit, met 16% op vijf jaar tijd. Het aantal voorkeursgerechtigden stijgt in de drie Gewesten. Maar het aandeel van Vlaanderen kalft lichtjes af: in 2010 bedroeg het nog 48,5%.In totaal bedroegen de uitgaven voor voorkeursgerechtigden in 2014 9,3 miljoen. Daarvan ging 5,2 miljoen naar voorkeursgerechtigden in Vlaanderen. Het aandeel van Vlaanderen in de uitgaven ligt hoger dan het aandeel in het aantal gerechtigde personen, namelijk 56%. De uitgaven stegen op vijf jaar tijd met 18%. Het Vlaamse aandeel in de uitgaven ging in die periode zeer licht achteruit - met 0,66% om precies te zijn.MaximumfactuurHet kabinet van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, publiceerde in het antwoord ook enkele cijfers over de maximumfactuur. In 2014 werd er in 336 miljoen euro uitgegeven voor de maximumfactuur - in 2010 ging het om 324 miljoen. Het aandeel van Vlaanderen in de uitgaven bedraagt (licht afgerond) 56% en steeg een beetje (met ongeveer een half procent) in vijf jaar tijd. Het aandeel van Wallonië bedraagt 35,5% en dat van Brussel 8,5%.In 2013 maakten 1,2 miljoen personen gebruik van de MAF - het ging om 666.763 gezinnen. Het kabinet beschikte hier niet over recentere cijfers, en kon dit cijfer ook niet opdelen naar de verschillende Gewesten.Als antwoord op de vraag van mevr.Van Camp verwijst het kabinet naar nog meer tabellen met cijfers over de gezondheidsuitgaven per Gewest. De meeste daarvan kwamen uit het meest recente rapport dat het Riziv daarover op zijn website publiceert.