...

Test-Aankoop stelt dat driekwart van de slachtoffers die een klacht indienden nog geen verdict hebben gekregen. En 20 procent wacht na vijf jaar nog op antwoord.Bij 34 procent van de klachten is die ingediend tegen een chirurg. In 19 procent van de gevallen gaat het om de huisarts en bij 13 procent om de orthopedische chirurg.Het aantal artsen dat onmiddellijk erkent een fout te hebben begaan, bedraagt minder dan tien procent.