...

Volgens de cijfers die vandaag in Le Soir verschijnen zouden in Vlaanderen tot 2017 ongeveer 3.341 afstuderen, terwijl het totaal voor de contingentering 2.829 artsen bedraagt. Zo'n 512 artsen zouden dus geen plaats vinden voor een opleiding tot een specialisme. Dat neem aan de andere kant niet weg dat voor bepaalde specialisme, zoals huisartsen en spoedartsen, er nog altijd een tekort is.Wat huisartsen betreft, zou de Commissie hebben berekend dat in Vlaanderen het tekort tussen 2004 en 2012 is opgelopen tot 361. Ook in Franstalig België is er een tekort aan huisartsen, maar dat zou in die periode beperkt blijven tot een honderdtal.'Janboel' Senator Jacques Brotchi voelde gisteren minister Onkelinx aan de tand over deze "janboel". Hij kloeg in de Senaat aan dat de toestand vooral in Franstalig België uit de hand gelopen was, doordat de Franstalige gemeenschap, in tegenstelling tot de Vlaamse, niet de nodige maatregelen heeft genomen om de instroom te beperken.Dr. Brotchi vroeg minister Onkelinx ook naar het 'kadaster' van artsen, waarnaar al zo lang wordt gevraagd. Zonder een dergelijk kadaster is het immers moeilijk de werkelijke behoefte aan nieuwe artsen in te schatten. Hij kloeg ook aan dat heel wat Riziv-nummers naar buitenlandse artsen zouden gaan.Minister Onkelinx wees er op dat het artsenkadaster bij het ministerie voor Volksgezondheid ondertussen al drie jaar bestaat. Maar dat bevat alleen gegevens over de identiteit van de arts en zijn competenties. Het Riziv heeft wel gegevens over de activeiten van individuele artsen, maar het koppelen van de gegevens van Volksgezondheid met die van het Riziv is erg complex, stelt ze, en is alleen mogelijk voor specifieke projecten van de Planningcommissie. Ze geeft toe dat het ontbreken van een kadaster van de medische activiteit een belangrijke leemte is.Contigentering voor huisartsen herbekijken Onkelinx legt ook uit dat alle gediplomeerde artsen wel degelijk een Riziv-nummer kunnen krijgen. Beperkingen op het aantal toegekende Riziv-nummers zijn er enkel voor specialismen. Buitenlandse artsen vallen buiten de contingentering - dat is niet logisch, geeft ze toe, maar het heeft geen invloed op het aantal Belgische artsen dat een bepaald Riziv-nummer kunnen krijgen.De minister geeft ten slotte mee dat ze binnenkort voorstellen zal doen om de contingentering te herbekijken, met name om het huisartsentekort op te vangen.