...

De praktijktoelage voor huisartsen die deelnemen aan een erkende wachtdienst en jaarlijks minstens 1.250 patiëntencontacten hebben, wordt in de loop van december gestort. In januari volgt nog een tweede uitbetalingsgolf aan huisartsen van wie nu nog gegevens ontbreken over deelname aan de wachtdienst of over hun activiteitsniveau. Voor 2011 werd de toelage opgetrokken tot 1.500 euro.De betrokken huisartsen kregen intussen al een brief van het Riziv. Ze kunnen hun financiële gegevens (rekeningnummer en dergelijke) inkijken en indien nodig aanpassen via MyRiziv. Meer info via relameta@riziv.fgov.be of tel. 02-739.78.96