...

Die drie regio's dienden de voorbije maanden als testcase. Het nieuwe nummer vormt een integratie van de dienst 100 en de dispatching van de wachtdienst van huisartsen. Voordeel is dat patiënten via deze weg vlotter een afspraak krijgen, met de huisarts of op de spoed. In dringende gevallen wordt een medisch urgentieteam uitgestuurd. De telefonische triage gebeurt door een sterk uitgebouwd, professioneel team.1733 is het verst gevorderd in Luxemburg, waar vandaag het volledige grondgebied (300.000 inwoners) gedekt wordt. In Henegouwen kunnen al 600.000 inwoners terecht bij oproepnummer 1733. Dat aantal groeit nog maandelijks aan. Tegen de zomer zou de kaap van één miljoen worden gerond.Aan Vlaamse kant gebruiken in Brugge en omgeving zo'n 100.000 mensen het noodnummer 1733.Ook in enkele gemeenten in Luik en in Namen is het systeem al in voege.Het is nu wachten op het wettelijke kader alvorens het nummer naar heel België wordt uitgebreid.In Artsenkrant van vandaag leest u een uitgebreide stand van zaken over de invoering van het noodnummer 1733.