...

Vanaf juli kunnen er in Vlaanderen 1.324 RVT-bedden bijkomen. Dat maakte een tevreden minister Vandeurzen bekend na de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.Er is een acuut te kort aan bedden. In 2011 stonden 6.000 zwaar zorgbehoevende ouderen in Vlaanderen op een wachtlijst. De programmatie van het aantal RVT-bedden is afhankelijk van een akkoord tussen de verschillende overheden. Dat moet eenzelfde financiering voor eenzelfde zorgbehoefte garanderen. Het aantal beschikbare bedden wordt over de verschillende gemeenschappen verdeeld op grond van het aantal tachtig-plussers.Eind vorig jaar beschikte Vlaanderen al over 42.151 RVT-bedden. Daarnaast zijn er ook 26.921 plaatsen vrij in woonzorgcentra. Die zijn voor ouderen die lichte zorg behoeven, en ze zijn goedkoper voor de overheid.Vlaanderen heeft een goed uitgebouwde thuiszorg, stelt de Vlaamse Volksgezondheidsminister. Maar desondanks neemt de behoefte aan residentiële ouderenzorg toe. Het KCE schatte in een recent rapport dat er in 2025 in België tussen de 149.000 en 177.000 plaatsen in de residentiële zorg zullen nodig zijn, en dat er in heel het land per jaar 1.600 plaatsen moeten bijkomen.