Uit het magazine

Afgelopen dinsdag voerden 20 Vlaamse huisartsenverenigingen ludiek actie om de verslaggeving van de specialist naar de huisarts onder de aandacht te brengen. Zo bedankten ze collega's-specialisten én hielden ze een pleidooi voor een nog betere informatiedoorstroming.

Uit het magazine

Het covid-19-vaccin van Pfizer/BioNTech sleepte vorige week de Galenusprijs in de wacht voor het meest innovatieve geneesmiddel van het voorbije jaar. Een mooi bewijs van het belang van preventie in de verdere aanpak van de pandemie.

"Zowel in de coronapandemie als bij de overstromingsramp die meer dan 260 Waalse gemeenten trof, werd de discussie snel communautair geladen. Dat bemoeilijkt, zo niet voorkomt, een objectieve functionele analyse." Dat zei professor Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis-Vlaanderen op het symposium van het Vlaams Artsenverbond zaterdag jongstleden.

"De jeugd kwam in de pandemie en bijhorende lockdown veel te lang niet aan het woord en moest de maatregelen ondergaan. Nochtans toonde een enquête duidelijk aan dat kinderen en jongeren, vooral in kwetsbare situaties zonder vangnet, het zeer zwaar hadden. Nooit mogen kinderrechten nog in lockdown gaan." Dat zei Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zaterdag op het symposium van het Vlaams Artsenverbond.

In 2020 sloot het FMO heel wat meer dossiers af dan het binnenkreeg en opende. Van alle dossiers die het sinds zijn oprichting ontving is bijna 60% afgesloten. In 2020 keerde het Fonds 8,5 miljoen euro uit aan 64 slachtoffers.

De regering schaft het ziektebriefje voor één dag af, en voor langdurig zieken kan de huisarts voortaan een 'fit note' opstellen. "Een digitaal overlegplatform moet dat administratief haalbaar en efficiënt maken", zegt Mensura."

De Nationale Commissie van maandag 4 oktober keurde de werkingskosten goed van de 14 wachtposten die ook in de week open blijven. Een van de volgende commissies moet, op voorstel van de werkgroep, de definitieve criteria vastleggen.

Uit het magazine

In 2020 maakten de gezondheidsuitgaven een duik van 1,5 miljard euro. Het laatste Riziv-rapport dat de impact van covid op de uitgaven in kaart brengt, toont het nadelige effect van de tweede pandemiegolf op de ziekenhuiszorg aan.

Uit het magazine

Toen bij zijn zoon Pieter tien jaar geleden medulloblastoom werd ontdekt, "sloeg dat nieuws in als een bom. Je probeert koste wat het kost je kind te redden. Heel ons gezinsleven is er grondig door veranderd. Maar tegelijk heeft het mij nog meer gemotiveerd om kankeronderzoek vooruit te stuwen. Hopelijk zeggen we binnen vijf tot tien jaar: kanker is een ziekte die we onder controle kunnen houden". Aan het woord is de voorzitter van het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek en biomedicus Johan Swinnen.

Uit het magazine

Huisarts Luc Herry volgt in een overgangsfase tot mei 2022 de intensivist Philippe Devos op aan het hoofd van de Bvas. Er wachten hem heel wat uitdagingen: de Riziv-begroting en het aandeel van de artsen daarin, de financiering van het artsensyndicalisme, de medische verkiezingen, de gezondheidszorg post-covid enz.