Domus Medica en verschillende huisartsenkringen voeren in juni samen met het Vlaams Patiëntenplatform een campagne rond het Sumehr.

Het aantal besmettingen met covid daalde de voorbije periode nog lichtjes, maar het aantal opnamen in ziekenhuizen en op de ICU wegens covid blijft duidelijk gunstig evolueren. De griep lijkt het land uit.

Hoe blijft u fysiek gezond? En mentaal? Hoe bewaakt u een goede werk-privébalans? Wat brengt geluk en plezier? Hoe kan u fit ouder worden? Uw Nederlandse collega-artsen en andere zorgverleners bundelen hun tips voor een 'fit leven' in de 'fitte top 100'. Het idee dat de meeste likes krijgt, wint.

De beroepsvereniging van anesthesisten is voorstander van een 'breed parlementair debat en passende wetgeving' om de instroom van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte in te dijken. Momenteel worden zij "positief gediscrimineerd vergeleken met de Belgische kandidaten die aan een quotum onderworpen zijn."

De maximumtarieven van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen worden voor minstens een jaar 'bevroren'. Dat besliste de commissie artsen-ziekenhuizen op vraag van minister Vandenbroucke. Voor de afdrachten geldt een 'standstill'. Het Kartel/ASGB ziet 'goede elementen' in de finale tekst maar spreekt ook over een aantal gemiste kansen.

Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2022 genieten in het Antwerpse Sportpaleis meer dan 40.000 zorgmedewerkers van optredens van o.a. Axelle Red, Stan van Samang, Willy Sommers, Sylver, Laura Tesoro, Mama's Jasje en Sandra Kim, onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra. Presentator van dienst is Kürt Rogiers.

De 'wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid' zal dan toch ooit eens door de Kamer raken. De Commissie Volksgezondheid keurde het wetsontwerp goed zonder 'artikel 69'. De monsterwet raakt de gezondheidszorg op heel wat vlakken.

Hebt u al uw stempel met de blauwe krokodil? Zoniet, bestel dan uw exemplaar op de website zinloosattest.be.

Uit het magazine

"De manier waarop men in het kader van de contingentering de instroom berekent, baart me zorgen. Buiten de curatieve Riziv-geneeskunde zijn er vele andere beroepsmogelijkheden. Er is hoge nood aan maatschappelijk georiënteerde artsen."

Uit het magazine

"Op 5 mei keurde de Franse gemeenschapsregering de princiepsnota goed om een vergelijkend ingangsexamen in te voeren. Uiterlijk op 25 mei moet minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR) een ontwerpdecreet klaar hebben. Geen loze belofte, wel een concreet politiek engagement."

Uit het magazine

In de loop van de maanden is gebleken dat gestoorde reukzin een typische klacht is bij covid-19. Wat weten we na twee jaar ervaring over het verband tussen het SARS-CoV-2 en olfactieve disfunctie? Prof. Jérôme Lechien (NKO-arts verbonden aan het Epicura-zorgnetwerk en de universiteit van Mons) geeft een overzicht van de recentste ontwikkelingen. Het gebruik van PRP lijkt beloftevol bij patiënten met een chronische problematiek.

Uit het magazine

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts (hier: bekende persoonlijkheid uit de gezondheidszorg). Zijn carrière gaat met rasse schreden vooruit, maar het gebeurde twee keer dat kersvers adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon geveld werd door uitputtingsverschijnselen.

"De dalende trend van covid-19 en griep blijft aanhouden", stelt professor Steven Van Gucht van Sciensano. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen wegens covid is onder de symbolische grens van 150 per dag gedoken." De FOD Volksgezondheid meldt dat de rekrutering loopt voor twee long-covidstudies door KCE trials.

De ministerraad keurde vrijdag principieel een bedrag van 207 miljoen euro goed voor een 'eenmalige bijkomende vergoeding' voor de zorgverleners - voor prestaties gekoppeld aan de gezondheidsindex.