E-health betaalt zichzelf terug. Een arts kan immers checken of de patiënt een bepaald onderzoek al kreeg - en dan het resultaat daarvan opzoeken in plaats van het onderzoek opnieuw te laten uitvoeren.

De DGEC controleert artsen, ziekenhuizen en uitkeringsgerechtigden - maar soms controleert ze ook de ziekenfondsen. De dienst meet enkele indicatoren voor de administratiekosten van de ziekenfondsen.

Bvas schrijft een brief naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, om te protesteren tegen de gang van zaken bij de terugbetaling van de covidvaccinatie.

De Kamer keurde op 20 juli het wetsontwerp van minister Vandenbroucke (Vooruit) - mee ondertekend door justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) - goed dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt. Aan de oorspronkelijke tekst werd flink gesleuteld.

Het Riziv publiceerde de regeling voor covidvaccinatie door individuele zorgverleners al op zijn website - zonder dat het eerst het resultaat van de schriftelijke stemronde daarover door het Verzekeringscomité bekendmaakte. "Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen", stelt Kartel/ASGB.

De Nederlandse website Thuisarts.nl, waar mensen informatie kunnen opzoeken over aandoeningen en gezondheidsklachten, trekt steeds meer bezoekers aan. In de eerste helft van 2022 steeg het totaal aantal keren dat de website werd geraadpleegd van 7,3 miljoen naar bijna 40 miljoen keer in vergelijking met 2021.

Wie niet opdaagt voor een afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis, zal een boete van tien Britse pond (ongeveer 12 euro) moeten betalen. Die beslissing wil de Britse premierkandidaat Rishi Sunak doorvoeren als hij de nieuwe eerste minister wordt van het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal nieuwe covidbesmettingen lijkt de vorige week significant te zijn afgenomen. Het ziet ernaar uit dat het zomerseizoen uiteindelijk toch de bovenhand krijgt op de (sub)varianten die de ronde doen.

Op 25 juli ging de testfase ProGezondheid van start. De nieuwe portaal moet volgend jaar het huidige MyRiziv opvolgen - en is meteen bedoeld voor een ruimer gebruik.

Na de artsensyndicaten ASGB en Bvas verwerpen ook de vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen in het Verzekeringscomité van het Riziv het ontwerp-Koninklijk Besluit dat apothekers het recht geeft op een vergoeding van 18,72 euro voor het toedienen van een covid 19-vaccin.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!