"De co-governance die het Kartel en de Bvas voorstellen voor de ziekenhuizen zijn te verregaand en/of gaan in tegen alle regels van 'good governance'", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Als ook de ziekenfondsen hun voorstel hierover geformuleerd hebben, gaan de onderhandelingen van start. Al zullen ze niet snel afgerond zijn.

Scoren forfaitair gefinancierde multidisciplinaire groepspraktijken beter in de behandeling van diabetes type 2 dan solisten? Tot die conclusie kwam recent Antwerps onderzoek en het zorgde op twitter voor veel verontwaardiging bij solowerkende huisartsen. "Dit is vooral ideologisch geïnspireerd, luidt de kritiek.

Uit het magazine

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: pneumoloog Ann-Marie Morel verloor op korte tijd haar zus en broer aan kanker.

Uit het magazine

Onder het motto 'Time to Move' vond op 11 maart in Leuven het internationale Transplantoux Symposium plaats. Marleen Louagie, adviseur-generaal bij de medische directie van het Riziv, lichtte er het nieuwe transversale zorgtraject 'pre- en posthabilitatie bij abdominale transplantatie' toe.

Ziekenhuisapothekers kunnen binnenkort bij een thuisopname voor de behandeling van de patiënt geneesmiddelen en hulpmiddelen afleveren, voor zover veiligheid en kwaliteit verzekerd blijven.

"We werken hard aan een 'Interfederaal plan geïntegreerde zorg'. Dat wordt ontwikkeld in nauw overleg met de deelstaten en het moet begin 2024 af zijn." Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de eerste editie van het Belgisch symposium voor jonge Alzheimeronderzoekers.

In de behandeling van diabetes type 2 scoren 'zuivere' huisartsenpraktijken minder goed dan praktijken waarin ook diëtisten en verpleegkundigen werken. En worden ze forfaitair betaald dan doen multidisciplinaire praktijken het beter dan in geval van prestatiebetaling. Althans, dat is het besluit van Antwerps onderzoek in 66 Vlaamse praktijken.