De (specialistische) ambulante zorg kampt met een doelbewuste onderfinanciering, zegt BVAS. Het maakt zich boos op de bepaling in een zopas aangenomen wet - zonder voorafgaand formeel overleg - die artsen verbiedt om supplementen op te leggen aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Voor onze 'eindejaarseditie', de laatste Artsenkrant van 2022, is de redactie op zoek naar een goed doel of solidariteitsactie. Bent u arts en heeft u een goed doel opgericht dat u graag in de kijker wil zetten? Laat het ons weten.

De Belgische Cardiologische Liga, de Belgian Society of Cardiology, de Belgian Heart Foundation en het Belgisch Hypertensie Comité dringen aan op een nationaal plan voor de aanpak van hart- en vaatziekten en atherosclerotische aandoeningen.

Uit het magazine

Als arts kampt u met veel stress. Het is belangrijk dat er op de werkplek meer open over gepraat wordt vóórdat het misloopt. Dat zegt psychologe Marieke Impens van The Human Link, een bedrijf dat psychologische begeleiding aanbiedt aan onder meer artsen. Ze sprak recent op een webinar rond zelfzorg voor artsen in oncologie, georganiseerd door het Cédric Hèle Instituut (CHi).

Het Hof van Justitie in Luxemburg (EU) velde op 22 november een interessant arrest. Vraag was of een lidstaat een asielzoeker mag terugsturen naar zijn land van herkomst als dat tot gevolg heeft dat een medische behandeling niet langer mogelijk is. En moet asiel worden toegestaan?

Uit het magazine

Niet alle kringen zijn al overtuigd van de meerwaarde van afspraken met de politie, of van het nut om een bestaande samenwerking op papier te zetten, zo bleek uit de bevraging van twee jonge huisartsen voor hun masterproef. Dikwijls is het pas na een geval van agressie dat men uit de sloffen schiet.

Uit het magazine

Hen motiveren om meer met gezondheid bezig te zijn? Daarvoor kijken jongeren in de eerste plaats naar familie en vrienden, maar ook de huisarts kennen ze een belangrijke rol toe. Uiteraard bij ziekte, maar ook als het gaat over onveilige seks, soa's, anticonceptie en slaapproblemen blijkt de dokter een relevante gesprekspartner voor jongeren.

Uit het magazine

Op 1 december 2015 werd dokter Patrik Roelandt vermoord. Zerotolerantie voor geweld op zorgverleners, betere samenwerking met politie om de veiligheid van zorgverleners te garanderen,... Wat is er zeven jaar later van gekomen?

"In de humanitaire sector gebeuren dingen vaak op basis van traditie, omdat men het altijd zo gedaan heeft. Zonder deftige evaluatie. Rode Kruis-Vlaanderen doet het anders. De organisatie is een pionier op gebied van evidence-based practice. Of het nu gaat over bloed, eerste hulp of zelfs personeelsbeleid."

Vanaf 1 december betaalt het Riziv ook neuropsychologische zorg terug voor patiënten in een zorgtraject long covid. Dat besliste het Verzekeringscomité van het Riziv een week geleden.

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde vrijdag aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

Vlaanderen gaat lotgenotengroepen oprichten voor naasten van mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen. Het initiatief gaat uit van Stop it Now!, de gratis en anonieme hulplijn die aan deze mensen een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning biedt.

Voelen jongeren zich gezond? Wat zijn hun zorgen? Vinden ze de nodige (en juiste) informatie? Welke organisaties ondersteunen jongeren? Op woensdag 30 november organiseren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een symposium rond de gezondheid van jongeren.