Uit het magazine

Alarmbel luidt voor artsen

In belangrijke sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en magistratuur, die met beperkte budgetten werken, lopen de werknemers een verhoogd risico op burn-out. Dat is een van de take-homemessages van een symposium dat Bvas-Brussel organiseerde op 19 oktober.

Uit het magazine

Investeer in de aso's, aub

"Er is de voorbije jaren hard gewerkt - het Vaso heeft zich op de kaart gezet. Maar een sociaal statuut is er nog steeds niet en de regeling van de werkomstandigheden blijft veelal ondermaats."

'Autochtone' gevallen van zika in Zuid-Frankrijk

In Hyères, in de Var, zijn twee 'autochtone' gevallen van zika bevestigd - dat melden de Franse gezondheidsautoriteiten. Het zijn de eerste gedocumenteerde gevallen van een besmetting met het zikavirus in Europa.

West-Vlaamse huisartsen zetten in op 'randvaccinatie'

De Vlaamse Gemeenschap wil dat in 2020 minstens 80% van de gezondheidswerkers gevaccineerd is tegen de seizoensriep. LMN Zuid-West-Vlaanderen droeg een steentje bij: het vaccineerde meer dan 100 artsen in één keer.

Nood aan expertisecentrum geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Heel wat vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap nood aan (een) bepaald(e) geneesmiddel(en). Niettemin hebben ze vaak angst over de veiligheid ervan. Ook zorgverleners blijken niet altijd precies op de hoogte van het al dan niet schadelijke effect van een geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Tegelijk is er een groot gebrek aan data over het geneesmiddelengebruik in deze cruciale periodes voor vrouw en (ongeboren) kind, wat grondig onderzoek in de weg staat. Een centraal informatiepunt ter zake dringt zich op.

Sluier wat opgelicht over EMD-labeling

Het eHealthPlatform publiceert een website met de stand van zaken voor de registratie van huisartsensoftware. Van 10 pakketten wordt weergegeven met welke onderdelen ze hebben bewezen in orde te zijn.

e-Health moet leiden tot transformatie Nederlandse zorg

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health, stelt het Nictiz vast. Maar volgens de Nederlandse eHealth-monitor is het aanbod van toepassingen groter dan het gebruik ervan. e-Health moet doelgericht ingepast worden in het hele zorgproces.

In 1 op 3 consulten met dove patiënten treden communicatieproblemen op

In meer dan een derde van de consultaties tussen dove/ernstig slechthorende patiënten en hun huisartsen doen zich communicatieproblemen voor. Veel huisartsen zijn zich hier echter niet van bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse arts-taalkundige Anika Smeijers in het kader van haar proefschrift.

Uit het magazine

Beslissingen rond levenseinde erg complex

Palliatieve zorg en Advanced Care Planning zijn breed aanvaard bij artsen die nauw betrokken zijn bij de zorg voor personen met dementie. Wel bestaat er een kloof tussen de aanbevelingen en de praktijk. Over euthanasie bij dementie is er meer discussie.

Uit het magazine

Verdediger van een 'vergeten' patiëntengroep

Hij staat bekend als dé expert rond verslavingszorg in Vlaanderen en bij uitbreiding heel België en ook ver daarbuiten. Een carrière lang zette hij zich in om maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht op te eisen voor een gestigmatiseerde patiëntenpopulatie.

Jan De Maeseneer lid van de National Academy of Medicine

De bekende Gentse professor em. huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer werd door zijn collega's verkozen tot lid van de Amerikaanse National Academy of Medicine (NAM) in Washington. De NAM maakt deel uit van de National Academies of Sciences. Professor De Maeseneer is de enige Belg in dit selecte gezelschap.

Ook insolvabele mensen hebben recht op zorg

Artsen moeten alle patiënten even gewetensvol verzorgen - ook wanneer niet duidelijk is wie de factuur zal betalen. De Orde beveelt artsen aan 'reflectiegroepen basiszorg' op te richten die zich over de invordering kan buigen.

Asielzoekers niet allemaal gelijk voor de wet

De Belgische staat moet instaan voor de gezondheidszorg van asielzoekers. Dat gebeurt, maar op uiteenlopende manier. In het ondoorzichtige systeem lopen bovendien asielzoeker én zorgverlener verloren.

Uit het magazine

Doe uw zeg over e-health

Welke diensten van e-health gebruikt u courant? Bent u tevreden dat ze bestaan? Bent u ook tevreden met de manier waarop ze werken? De overheid wil het graag weten en vroeg imec een grootschalige bevraging te organiseren.