Vandaag verscheen op de website van het Riziv een overzicht van maatregelen ten gunste van artsen tijdens de COVID-periode en de twee laatste akkoorden. Met de nota wil het Riziv bijdragen 'tot een geobjectiveerd debat over het beleid en het budget voor de sector van de artsen, zowel binnen het overlegmodel, als binnen het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat.'

De Vlaamse Regering heeft vorige vrijdag het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf zijn voor de patiënt een schakel in het genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis.

Huisartsenwachtposten krijgen een jaar extra om zich te herorganiseren in samenwerkingsverbanden. Dat besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in overleg met het Begeleidingsplatform Wacht. Het uitstel koopt extra tijd om voldoende operatoren voor het triagenummer 1733 aan te werven.

Het Staatsblad van 23 februari 2024 maakt de wet van 6 februari 2024 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid bekend. De wijzigingen in de wet van 22 augustus 2002 kregen hier al meermaals kritische aandacht. Hieronder gaan we in op die 'andere' wetten inzake gezondheid'.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

In the picture

Naar het meest recente dossier

Deze week in Artsenkrant

Cartoons

Ontdek hier regelmatig een nieuwe tekening van onze cartoonist KIM.

VACATURES

Bekijk de huidige jobaanbiedingen

ERS 2023

Ontdek de revolutionaire inzichten tijdens het ERS Congres 2023 in Milaan, waar experts spraken over de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van je longen.

Meer info

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.