Sinds 2015 worden er fiks minder antibiotica voorgeschreven. De beperkingen op het voorschrijven van fluorochinolonen heeft het gebruik van deze breedspectrumantibiotica volgens de IMA-statistieken ook fors verminderd.

Als enige artsensyndicaat stemde AADM maandag 3 oktober in het Verzekeringscomité vóór het voorstel tot de gezondheidszorgbegroting van 2023. Het zegt dat het daarmee een toegankelijke gezondheidszorg vooropstelt.

Zijn artsen en apothekers geneigd tot 'victim blaming' wanneer het om patiënten in armoede gaat? Terecht, volgens de experts, achten een zeer kleine minderheid arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie.Op initiatief van de Universiteit Antwerpen en de werkgroep 'Ziek maakt arm, arm maakt ziek' van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid bevroegen Artsenkrant en De Apotheker (samen met hun Franstalige evenknie) dit voorjaar artsen en apothekers over hun attitude tegenover patiënten in armoede.

Uit het magazine

Belgen zijn over het algemeen positief over de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar bijna drie op de tien denken dat die kwaliteit de komende jaren achteruit zal gaan. In een internationale bevraging van marktonderzoeksbureau Ipsos behoren Belgische deelnemers tot de meest pessimistische als het over de toekomst van de zorg gaat.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Partner content

Artsenkrant Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Artsenkrant. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.