De gezondheidsbegroting van het Riziv krijgt voor 2022 een index van 0,79%. De meeste artsenhonoraria, zoals die voor consultaties, krijgen een index van 0,73%. De inflatie bedraagt de voorbije periode meer dan vijf procent. Artsen zullen evenwel een jaartje moeten wachten om dat de gecompenseerd te zien.

Uit het magazine

In de winter is de ventilatie van gebouwen ontzettend belangrijk om het risico op aërosolvorming van coronavirus te verminderen. Er werd een Taskforce Ventilatie opgericht die aanbevelingen publiceerde. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) volgde dit voorbeeld met enkele aanvullende adviezen ter bestrijding van de omicronvariant. Een kort overzicht.

Uit het magazine

Zoals al gemeld in Artsenkrant trad op 1 januari een groot deel van de Zorgkwaliteitswet in werking. Het artikel 77 daarin heft enkele bepalingen in verband met kinesitherapie op in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG). Dat heeft belangrijke gevolgen voor de relatie arts-kinesitherapeut.

Clinical Update

Alle artikels

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Wedstrijden

Extra editie

Partner Content

Artsenkrant Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden de toegang tot het netwerk van Artsenkrant. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant