Voelen jongeren zich gezond? Wat zijn hun zorgen? Vinden ze de nodige (en juiste) informatie? Welke organisaties ondersteunen jongeren? Op woensdag 30 november organiseren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een symposium rond de gezondheid van jongeren.

Het aantal besmette gevallen vertoont opnieuw een opwaartse trend maar het aantal patiënten met covid in het ziekenhuis neemt verder af. De vaccinatie tegen apenpokken begint een tweede fase.

Uit het magazine

De voorbije jaren heeft de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding hard gewerkt aan haar bekendheid onder medeassistenten. Steeds meer aso's vinden dan ook de weg naar Vaso. "Meldingen van hoge werkdruk en incidenten van intimidatie zijn schering en inslag in onze inbox." Een gesprek met het nieuwe bestuur.

Uit het magazine

Kathleen Dewaele (34) is sinds enkele maanden huisarts af. Het is vooral haar keuze om als bouwvakker te gaan werken, die opzien baart. "Ik heb heel lang geworsteld, getwijfeld ook. Maar ik slaagde er niet in om mijn werk als huisarts los te laten en mijn geest rust te gunnen. Mensen rondom mij zeggen dat ik (opnieuw) straal. En ik vind mijn nieuwe job gewoon heel leuk."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Partner content

Artsenkrant Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Artsenkrant. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.