Het ziet ernaar uit dat dexamethason de hyperinflammatoire fase van covid-19 kan bezweren, maar ook de mogelijkheden van de interleukineblokkade worden onderzocht.

Uit het magazine

Niet alleen interleukines (zie hiertegenover), maar ook GM-CSF is een aangrijpingspunt in de strijd tegen het hyperinflammatoir syndroom bij covid-19. Opmerkelijk is dat er twee diametraal tegenovergestelde visies bestaan over wat we eigenlijk met GM-CSF moeten doen.

De lockdown bood mensen de gelegenheid om na te denken over dat andere heikele hoofdstuk: de klimaatverandering. Tegelijk toonde de pandemie aan hoe snel we ons kunnen aanpassen als we dat willen. Geen excuses dus om bij de pakken te blijven zitten, zeggen artsen van het Green Endoscopy Network (*).

Uit het magazine

In Des Duivels? gaat Maarten Schuermans op zoek naar de roots van de populaire muziek. Samen met muzikant Bjorn Eriksson en Alain Rylant doorkruiste hij de VS op zoek naar verhalen. Dat de Black Lives Matter kwestie niet nieuw is, komt meer dan eens naar voren.

Uit het magazine

Vorige week ontving dokter Ine Van den Wyngaert de Prijs van de jonge Huisarts 2020 van Artsenkrant. De prijs, een beeldje en 2.500 euro geschonken door Rode Kruis Vlaanderen, won ze met haar masterproef over de impact van hittegolven op mortaliteit en ziekenhuisopnames in tien Vlaamse woonzorgcentra (2013-2017). Proficiat!