Genetische T-celtherapie: doorbraak in kankerbehandeling

Genetische T-celtherapie: doorbraak in kankerbehandeling

Met medewerking van Gilead - In de strijd tegen kanker komen er meer en meer medicijnen op de markt die het immuunsysteem van de patiënt versterken. Ook genetische T-celtherapie wordt een optie: hierbij worden de T-cellen van de patiënt genetisch gemodificeerd, waardoor ze zich gaan richten tegen de kankercellen, en 'een bijzonder krachtige, opgefokte troepenmacht' vormen. Zo vat prof. dr. Tessa Kerre (Hematologie, UZ Gent) het effect op kankercellen samen. Al blijft deze behandeling voorlopig voorbehouden voor de behandeling van bepaalde kankers, ze kan levensreddend zijn. En ze biedt mogelijk ook voor andere kankers toekomstperspectief.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag frequenter bij artsen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag frequenter bij artsen

Deze zomer publiceerden de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) in de Verenigde Staten een rapport over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eén onthutsende vaststelling: de uitschuivers zijn frequenter bij artsen dan bij andere wetenschappers en ingenieurs.

Gehoor, cognitie en dementie: niet van elkaar los te zien

Gehoor, cognitie en dementie: niet van elkaar los te zien

Vincent Van Rompaey - Als gevolg van de natuurlijke veroudering gaat onze cognitie geleidelijk aan achteruit. Onder cognitie verstaan we onder meer geheugen, denkvermogen en aandacht. In sommige gevallen kan deze cognitieve achteruitgang zich doorzetten tot we spreken van een dementie.

Geestelijke gezondheid Afro-Amerikanen in het gedrang

Geestelijke gezondheid Afro-Amerikanen in het gedrang

Een nieuwe studie toont voor de eerste keer aan dat homicide van niet-gewapende zwarte Amerikanen door politieagenten een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid van de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

Ziekenhuismanagement blijft mannenzaak

Ziekenhuismanagement blijft mannenzaak

In het topmanagement van ziekenhuizen blijven vrouwen witte raven. Het glazen plafond zit in de weg. Je vindt wel enkele voorzitsters van raden van bestuur, algemeen directrices of vrouwelijke hoofdartsen, maar die zijn schaars.

Musica Mundi springplank voor de sterren van morgen

Musica Mundi springplank voor de sterren van morgen

Musica Mundi is een heel bijzonder festival dat jonge musici uit de hele wereld een zomerstage kamermuziek aanbiedt onder leiding van topmusici. De 20ste editie vindt plaats van 15 tot 29 juli.

Met een gezonde levenswijze kan je tien jaar langer leven

Met een gezonde levenswijze kan je tien jaar langer leven

Het naleven van vijf basisregels voor een gezonde levenswijze zou de voortijdige sterfte bij volwassenen sterk kunnen verlagen en zou hun levensverwachting met minstens tien jaar kunnen verlengen. Die studie zou de mensen bewust moeten maken van de heilzame effecten van een gezonde levenswijze.

Sommige gevallen van wiegendood zouden te wijten zijn aan een genetische factor

Sommige gevallen van wiegendood zouden te wijten zijn aan een genetische factor

Volgens Amerikaanse en Britse vorsers zou er een verband kunnen bestaan tussen wiegendood en zeldzame varianten van het SCN4A-gen. Die varianten zouden de ademhalingsspieren verzwakken. Maar zelfs als er inderdaad een link zou zijn, dan nog verklaart die op zichzelf niet het optreden van zo'n drama.

Mei 68 flakkert op in Flagey

Mei 68 flakkert op in Flagey

Op 14 mei blikt Flagey terug op Mei 68 met de eenmalige vertoning van twee documentaires over de Verenigde Staten in de jaren 1960. Daarnaast kan u nog tot 29 mei in Flagey terecht voor een pak films gelinkt aan mei 68.

Een duidelijk hoger risico op zelfmoord bij jongeren na automutilatie

Een duidelijk hoger risico op zelfmoord bij jongeren na automutilatie

Tijdens de eerste maanden na zelfverwonding, vooral een gewelddadige zelfverwonding, lopen Amerikaanse adolescenten en jongvolwassenen een duidelijk hoger risico op zelfmoord dan gemiddeld. Vandaar het belang van een goede nazorg om de veiligheid van die jongeren te verzekeren tijdens de kritieke periode.

Succes van gentherapie bij bètathalassemie

Succes van gentherapie bij bètathalassemie

Er werden twee klinische studies met gentherapie, de vrucht van 20 jaar onderzoek, uitgevoerd bij 22 patiënten met bètathalassemie.

Universitaire weefselbanken luiden alarmbel

Universitaire weefselbanken luiden alarmbel

Er is een wet in de maak die de industrie toegang verleent tot menselijk lichaamsmateriaal aanwezig in de Belgische weefselbanken. De universitaire ziekenhuizen dringen erop aan dat voor die commerciële banken dezelfde strikte ethische en medische garanties zouden gelden.

Sterfte aan lood in VS nagenoeg even hoog als sterfte aan roken

Sterfte aan lood in VS nagenoeg even hoog als sterfte aan roken

Volgens een Amerikaans epidemiologisch onderzoek is blootstelling aan lood, zelfs aan een kleine hoeveelheid lood, een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire sterfte, waar echter weinig rekening mee wordt gehouden. In de Verenigde Staten zouden jaarlijks bijna 400.000 mensen sterven aan de gevolgen van blootstelling aan lood in de omgeving. Dus nagenoeg evenveel als aan roken.

Borstvoeding beschermt vrouwen tegen diabetes

Borstvoeding beschermt vrouwen tegen diabetes

Vrouwen die gedurende minstens zes maanden borstvoeding geven, lopen de helft minder kans om ooit diabetes te krijgen. Dat is de belangrijkste vaststelling van een Amerikaanse langetermijnstudie.

Weldra medisch dossier op smartphone?

Weldra medisch dossier op smartphone?

In een volgende versie van het iPhone-besturingssysteem wordt het voor gebruikers wellicht mogelijk om gegevens uit hun elektronisch medisch dossier te downloaden in de bekende 'health' app. In de Verenigde Staten voert technologiegigant Apple daarvoor tests uit met twaalf ziekenhuizen.

Vrouwen checken thuis zelf hun rijpe eicellen

Vrouwen checken thuis zelf hun rijpe eicellen

De eerste stap van een ivf-procedure is hormonale stimulatie, een proces dat opgevolgd wordt via echografie en waarvoor men steeds naar het ziekenhuis moet. Voor veel vrouwen een tijdrovende en stressvolle bedoening... De patiënten van professor Jan Gerris (UZ Gent) kunnen zelf zien of het juiste moment is aangebroken om hun vruchtbare eicellen te laten wegnemen, met behulp van een thuisechosysteem.

Als verpleegkundigen zich slecht voelen, stijgt het risico op medische fouten

Als verpleegkundigen zich slecht voelen, stijgt het risico op medische fouten

Meer dan de helft van de Amerikaanse verpleegkundigen verklaart een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid te hebben. En een slechte gezondheid, vooral een depressie, verhoogt het risico op medische fouten. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een grootschalig nationaal onderzoek dat werd uitgevoerd door de Ohio State University.

Nieuw nazorgtraject verbetert outcome na slokdarmverwijdering

Nieuw nazorgtraject verbetert outcome na slokdarmverwijdering

Sinds mei 2017 volgen patiënten die door slokdarmkanker hun slokdarm operatief moeten laten verwijderen, een nieuw nazorgtraject bij UZ Leuven: ze beginnen snel weer zelfstandig te eten en worden aangespoord om zo snel mogelijk uit bed te komen om te bewegen. De eerste resultaten bij 50 patiënten zijn opmerkelijk: artsen registreerden meer dan de helft minder longontstekingen en ademhalingsfalen. Ook de ernst van de complicaties daalde drastisch en patiënten konden gemiddeld drie dagen vroeger weer naar huis.

Gadgets

Geert Verrijken - Apps die de bloeddruk en andere medische parameters meten, stappentellers, geconnecteerde horloges en allerlei gezondheids-gadgets overspoelen de markt. Ongetwijfeld kreeg u al patiënten over de vloer die zweerden bij hun 10.000 stappen per dag. Mhealth en wearables maken deel uit van de toekomst in de gezondheidszorg.