Cigarettes after sex

Suzanne Gabriels - Met een vraagteken "Cigarettes after sex?" had het een schunnig sms-je kunnen zijn. Maar het was geen grensoverschrijdend tekstbericht. De drie woorden gleden gewoon gracieus en moeiteloos uit de mond van mijn dochter.

Hoe met rokers praten over levenskwaliteit?

Suzanne Gabriels - Het WIV berekende het aantal jaren, in goede en slechte gezondheid, dat in rook opgaat. "Op de leeftijd van 15 jaar is de levensverwachting van een dagelijkse roker, in vergelijking met een niet-roker, bijna negen jaar korter voor mannen en bijna zes jaar voor vrouwen."

Engeland komt met ambitieus antirookplan

Engeland komt met ambitieus antirookplan

De Engelse overheid publiceerde eerder deze week een nieuw plan in de strijd tegen tabak. Een van de doelstellingen is om het aantal het aantal 15-jarigen dat regelmatig rookt tegen 2022 van 8% naar 3% of minder te brengen.

Onderzoek naar impact kanker op zelfstandigen

Onderzoek naar impact kanker op zelfstandigen

Ons land telt 852.670 zelfstandigen. We weten ook dat één man op drie en één vrouw op vier voor zijn/haar 75ste verjaardag getroffen wordt door kanker. Onderzoek toont aan dat ze daarop niet zijn voorbereid. Daarom gaf de Stichting tegen Kanker en het Riziv nu opdracht om een grootschalige studie uit te voeren naar de impact van kanker op zelfstandigen.