Data

Data

Wouter Colson - Vorige week werd de kick-off gegeven voor dataforbetterhealth - het 'big data'-project van Maggie De Block. 'Big data' heeft een slechte naam. De term doet bijvoorbeeld denken aan Facebook dat profielen aanlegt van internetgebruikers. Gaat minister De Block de farmaceutische industrie patiëntengegevens laten gebruiken om beter reclame te kunnen maken?

Honoraria kinderartsen uit globaal bedrag voor bevalling

Honoraria kinderartsen uit globaal bedrag voor bevalling

De honoraria voor het onderzoek en het toezicht door een pediater voor een kind dat op de neonatologische afdeling verblijft, maakt niet langer deel uit het van het globaal prospectief bedrag voor een bevalling. Lobbywerk kon nog een heel aantal nomenclatuurnummers uit de laagvariabele zorg halen.

Regering bespaart op geneesmiddelen

Regering bespaart op geneesmiddelen

Op het Verzekeringscomité van maandag 10 september las Bert Winnen een nota voor van de regering over de besparingen. Het goede nieuws: er zijn geen besparingen gepland bij de zorgverleners. Maar deze werkwijze is hoogst ongebruikelijk, meldt Marc Moens.

Huisartsen verzorgen zich liever zelf

Huisartsen verzorgen zich liever zelf

"Als er een vrijwillig periodiek gezondheidsonderzoek zou komen, is de vraag of huisartsen hier daadwerkelijk naar toe zouden gaan", zegt dr. Dries Taelman. "Wetende dat zeven op de tien huisartsen zonder eigen huisarts, ervan overtuigd zijn dat ze zich objectief kunnen beoordelen."

Beschikbaarheidshonoria: metingen beginnen te lopen

Beschikbaarheidshonoria: metingen beginnen te lopen

Huisartsen met wachtdienst hebben recht op een beschikbaarheidshonorarium van 6,20 euro per uur. In 2017 boekte het Riziv daarvoor 15,5 miljoen euro aan uitgaven. Het Riziv startte dit weekend met metingen van de activiteit in wachtposten, onder meer met het oog op een hervorming van deze honoraria.

Riziv zoekt proefprojecten voor negatievedruktherapie

Riziv zoekt proefprojecten voor negatievedruktherapie

Het Riziv wil 20 proefprojecten in de thuiszorg voor negatievedruktherapie (NDT) opstarten. Elke project zou circa 50 patiënten omvatten. De projecten hebben een duur van 18 maanden.

Huisartsen lichten iets vaker kankerbehandeling toe

Huisartsen lichten iets vaker kankerbehandeling toe

Vorig jaar werd er 10,6 miljoen keer een multidisciplinair oncologisch consult georganiseerd, meestal ging het om een eerste MOC (7,6 miljoen keer). Artsen rekenden meer dan 32.000 keer een honorarium aan voor toelichting van de conclusies van dit overleg aan de patiënt. Nog geen duizend keer gebeurde dit door de huisarts.

Vlaamse senioren zonder GMD worden zeldzaam

Vlaamse senioren zonder GMD worden zeldzaam

Het Globaal Medisch Dossier was in 2017 goed voor 227 miljoen euro in het huisartsenbudget. Het voorbije jaar had 62% van de Belgen een GMD bij de huisarts - in Vlaanderen werd de kaap van 70% dat jaar overschreden.

Remmen los voor lager remgeld

Remmen los voor lager remgeld

Van jaar tot jaar stijgt het aandeel van de patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de huisartsenpraktijk. De invoering van de verplichte derdebetalersregeling in oktober 2015 versterkte alleen maar de tendens.

Wet in het Staatsblad, uitkijken naar de KB's

Wet in het Staatsblad, uitkijken naar de KB's

De wet over de gebundelde financiering van laagvariabele zorg verscheen op 26 juli in het Belgisch Staatsblad. Ze wordt van kracht op 1 januari 2019. Maar het zijn de uitvoeringsbesluiten die de wet waar moeten maken. Lang niet alles is nog voor deze regering.

Wat schreef u voor in 2017?

Wat schreef u voor in 2017?

Aspirine, één van de oudste geneesmiddelen, is ook nog steeds het meest gebruikte. Blockbusters zoals statines en protonpomp-inhibitoren blijven het goed doen bij de apotheker. Maar nieuwe geneesmiddelen jagen de uitgaven ook in de open officina verder omhoog.

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

De uitgaven voor de gezondheidzorg zullen de begrotingsdoelstelling dit jaar naar schatting met 150 miljoen overschrijden. Volgens de 'initiële technische raming' zal het Riziv in 2019 voor de geneeskundige verzorging 503 miljoen euro meer uitgeven dan volgens de strikte begrotingsnorm.

Sociaal statuut artsen in opleiding

Sociaal statuut artsen in opleiding

Op de Nationale Commissie van woensdag 4 juli werd een nota van het Riziv rondgedeeld over de opbouw van pensioenrechten voor artsen in opleiding. Volgens het akkoord Artsen-Ziekenfondsen moest de NCAZ eind juni klaar zijn met een voorstel daarover.

Philip Tavernier tijdelijk DGEC-manager

Philip Tavernier tijdelijk DGEC-manager

Sinds 1 juli is dr. Philip Tavernier waarnemend leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv. Hij vervangt dr. Jo Maebe die deze functie uitoefende tot zijn pensioen.

Criteria huisartsenpremie goedgekeurd

Criteria huisartsenpremie goedgekeurd

De criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie raakten met enkele dagen vertraging bekend. De Nationale Commissie keurde op 4 juli het compromisvoorstel in extremis goed.

Riziv blikt terug op 2017

Riziv blikt terug op 2017

Informatisering was een belangrijk thema voor het Riziv in 2017. Hoofdactiviteiten van de Dienst Geneeskundige Verzorging waren volgens het jaarverslag ondersteuning van het elektronisch voorschrijven, de geïntegreerde premie voor huisartsen, en de mogelijkheid voor huisartsen zich te groeperen in een praktijk via MyRiziv.be.

"BVAS grote winnaar van een koers met hindernissen"

"BVAS grote winnaar van een koers met hindernissen"

De BVAS van Marc Moens zegt "uiterst tevreden" te zijn met het resultaat van de syndicale artsenverkiezingen. "Gelukkig is de lage participatiegraad omgekeerd evenredig met het stijgende aantal BVAS-leden", aldus een tevreden dokter Moens.

Uw e-stem is meer dan nodig

Uw e-stem is meer dan nodig

Het was weer prijs, de voorbije week. Vrijdag 8 juni moest de elektronische stemprocedure worden stilgelegd. Op de persconferentie die het Riziv daarover afgelopen dinsdag organiseerde, moest Frank Robben komen uitleggen waarom eHealth net daarvoor urenlang had platgelegen.