Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

De uitgaven voor de gezondheidzorg zullen de begrotingsdoelstelling dit jaar naar schatting met 150 miljoen overschrijden. Volgens de 'initiële technische raming' zal het Riziv in 2019 voor de geneeskundige verzorging 503 miljoen euro meer uitgeven dan volgens de strikte begrotingsnorm.

Sociaal statuut artsen in opleiding

Sociaal statuut artsen in opleiding

Op de Nationale Commissie van woensdag 4 juli werd een nota van het Riziv rondgedeeld over de opbouw van pensioenrechten voor artsen in opleiding. Volgens het akkoord Artsen-Ziekenfondsen moest de NCAZ eind juni klaar zijn met een voorstel daarover.

Philip Tavernier tijdelijk DGEC-manager

Philip Tavernier tijdelijk DGEC-manager

Sinds 1 juli is dr. Philip Tavernier waarnemend leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv. Hij vervangt dr. Jo Maebe die deze functie uitoefende tot zijn pensioen.

Criteria huisartsenpremie goedgekeurd

Criteria huisartsenpremie goedgekeurd

De criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie raakten met enkele dagen vertraging bekend. De Nationale Commissie keurde op 4 juli het compromisvoorstel in extremis goed.

Riziv blikt terug op 2017

Riziv blikt terug op 2017

Informatisering was een belangrijk thema voor het Riziv in 2017. Hoofdactiviteiten van de Dienst Geneeskundige Verzorging waren volgens het jaarverslag ondersteuning van het elektronisch voorschrijven, de geïntegreerde premie voor huisartsen, en de mogelijkheid voor huisartsen zich te groeperen in een praktijk via MyRiziv.be.

"BVAS grote winnaar van een koers met hindernissen"

"BVAS grote winnaar van een koers met hindernissen"

De BVAS van Marc Moens zegt "uiterst tevreden" te zijn met het resultaat van de syndicale artsenverkiezingen. "Gelukkig is de lage participatiegraad omgekeerd evenredig met het stijgende aantal BVAS-leden", aldus een tevreden dokter Moens.

Uw e-stem is meer dan nodig

Uw e-stem is meer dan nodig

Het was weer prijs, de voorbije week. Vrijdag 8 juni moest de elektronische stemprocedure worden stilgelegd. Op de persconferentie die het Riziv daarover afgelopen dinsdag organiseerde, moest Frank Robben komen uitleggen waarom eHealth net daarvoor urenlang had platgelegen.

Vergoeding voor stagemeesters in Staatsblad

Vergoeding voor stagemeesters in Staatsblad

Maandag 25 juni verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB dat de vergoeding regelt voor stagemeesters buiten de universitaire ziekenhuizen. De vergoeding bedraagt 1.510,57 euro per maand.

AZ Jan Palfijn faciliteert syndicale verkiezingen

AZ Jan Palfijn faciliteert syndicale verkiezingen

De syndicale verkiezingen lijken nauwelijks te leven bij het medisch korps. Toch nemen artsen hier en daar mooie initiatieven om collega's aan te sporen hun stem uit te brengen. Zo installeerde het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn bijvoorbeeld een PC met eID-reader om het stemmen te faciliteren.

Stemmen! (bis)

Stemmen! (bis)

Vincent Claes - Tot op heden ligt de participatiegraad aan de syndicale artsenverkiezingen bedroevend laag. Dat verontrust de drie vakbonden Bvas, AADM en Kartel. Meer dan ooit leveren ze immers inspanningen om artsen te verleiden voor hen te stemmen. Wekenlang al tonen ze zich van hun beste kant. De analyses van Artsenkrant en van artsenkrant.com laten u trouwens toe in alle objectiviteit uw oordeel te vellen en te stemmen op de vakbond die het sterkst aanleunt bij uw overtuiging.

Amonis viert 50ste verjaardag met 3,64% rendement

Amonis viert 50ste verjaardag met 3,64% rendement

Amonis, dat in 1967 van start ging als Voorzorgskas voor Geneesheren, viert zijn 50ste verjaardag met uitstekende resultaten: 1,9 miljard euro belegd vermogen, 28.500 leden en een totaal netto incasso in 2017 van 88,4 miljoen euro. Voor het eerst lanceert het pensioenfonds zich nu ook in duurzame investeringen.

Beu

Beu

Geert Verrijken - "Onvoorstelbaar toch de e-soep waarin we vorige vrijdag terechtkwamen", schrijft Artsenkrant-hoofdredacteur Geert Verrijken.

Artsenverkiezingen hernemen vanaf middernacht

Artsenverkiezingen hernemen vanaf middernacht

Na de bug in het elektronische stemprogramma voor de artsenverkiezingen afgelopen vrijdag, start het Riziv de procedure opnieuw op. Alle stemmen die donderdag en vrijdag werden uitgebracht, zijn nietig. De stemming gaat opnieuw van start vanaf vanavond middernacht en loopt tot 2 juli. De syndicaten roepen hun leden op om hun stem opnieuw uit te brengen. Het Riziv biedt zijn excuses aan. Er was geen sprake van hacking, wel van een 'simpele' technische bug.

Ook vandaag kunt u nog geen stem uitbrengen

Ook vandaag kunt u nog geen stem uitbrengen

Ook vandaag, maandag 11 juni, is het niet mogelijk om uw stem uit te brengen in de medische verkiezingen. De toepassing blijft nog minstens buiten gebruik tot dinsdagmorgen.

ASGB: valse start medische verkiezingen

ASGB: valse start medische verkiezingen

Woensdag stuurde het Riziv de stembrieven naar de artsen voor de medische verkiezingen. Volgens ASGB is het nu al misgelopen.

Artsensyndicaten hebben lijstnummer

Artsensyndicaten hebben lijstnummer

Donderdag vond op het Riziv de loting plaats van de lijstnummers voor de medische verkiezingen. Het toeval bepaalde dat de nummers van 2014 behouden blijven.

Verplicht ambulant e-medicijnbriefje uitgesteld naar het najaar

Verplicht ambulant e-medicijnbriefje uitgesteld naar het najaar

Voorzien was dat vanaf 1 juni het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen verplicht zou worden. Eerder berichtten we al over mogelijk uitstel. Dat wordt nu bevestigd. Uit het Verzekeringscomité van maandagmorgen komt het nieuws dat het ambulante e-medicijnbriefje vermoedelijk pas in het najaar verplicht wordt.

Pilootproject next-generation sequencing van start

Pilootproject next-generation sequencing van start

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block lanceert een pilootproject rond next-generation sequencing (NGS). Het gaat dit najaar van start en zal drie jaar duren. Naar schatting zullen elk jaar 20.000 kankerpatiënten een NGS-test ondergaan, die voor welbepaalde klinische indicaties terugbetaald wordt.

Administraties nemen gezondheidszorg van de toekomst onder de loep

Administraties nemen gezondheidszorg van de toekomst onder de loep

Tussen juni 2018 en juni 2019 werkt een stuurgroep onder leiding van de Koning Boudewijnstichting aan een prospectief rapport over de toekomst van de gezondheidszorg. Bedoeling is te komen tot een globale visie. Het gaat om een samenwerkingsproject van alle administraties die te maken hebben met gezondheidszorg.

Chirurgen schrijven open brief aan De Block

Chirurgen schrijven open brief aan De Block

De Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen zette de puntjes op de i inzake de centralisatie van complexe slokdarm- en pancreaschirurgie. Ze waarschuwt er daarbij voor dat belangrijke competenties op het terrein voor een stuk verloren dreigen te gaan.