Feedback voor uw praktijk

Feedback voor uw praktijk

Een studie van het Riziv legt de variatie tussen praktijken bloot. De huisartsen krijgen dit jaar nog een feedback, onder meer over het gebruik van laboratoriumtests of medische beeldvorming. Ook specialisten krijgen feedback - maar op minder 'individuele' schaal.

Hebt u uw premie als huisarts al aangevraagd?

Hebt u uw premie als huisarts al aangevraagd?

Hebt u al uw aanvraag ingediend voor de geïntegreerde premie van het jaar 2017 waarop u als huisarts recht hebt? Als u dat nog niet gedaan hebt, hebt u nog tijd tot 31 oktober.

Algemene Raad keurt Riziv-begroting goed

Algemene Raad keurt Riziv-begroting goed

De Algemene Raad van het Riziv keurde gisteren (15 oktober) de begroting voor 2019 goed. Daarbij gingen de sociale partners voort op de beslissing van het Verzekeringscomité maar vulden ook een aantal concrete maatregelen in.

Pediaters blijven waakzaam over toepassing laagvariabele zorg

Pediaters blijven waakzaam over toepassing laagvariabele zorg

"Het kabinet van minister De Block heeft het Riziv opdracht gegeven om prioritair na te gaan hoe in de laagvariabele zorg 'moeder en kind' als aparte individuen kunnen beschouwd worden. Dat is belangrijk, het vormt een basisprincipe."

Carrière-award van Domus Medica voor Ri De Ridder

Carrière-award van Domus Medica voor Ri De Ridder

Zaterdag jongstleden ontving voormalig Riziv-topman dokter Ri De Ridder op de huisartsenconferentie van Domus Medica uit handen van voorzitter Roel Van Giel de carrière-award van de vereniging. De prijs, een 'duimafdruk', bekroont symbolisch zijn levenslange inzet voor de huisartsgeneeskunde.

Verzekeringscomité keurt globale begroting goed

Verzekeringscomité keurt globale begroting goed

Het Verzekeringscomité keurde gisteren de globale begrotingsdoelstelling goed voor de ziekteverzekering. Het Verzekeringscomité vraagt dat eventueel vrijgekomen middelen gaan naar 'nieuwe initiatieven'. De voorstellen van de ministerraad inzake geneesmiddelen gaan niet ver genoeg, stelt het overlegorgaan, en moeten bekeken worden in een nieuwe werkgroep.

DGEC streeft meer efficiëntie na

DGEC streeft meer efficiëntie na

Wouter Colson - De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle vorderde in 2017 7,5 miljoen euro terug van zorgverstrekkers. Maar de waarnemend leidend ambtenaar, Philip Tavernier, stelt dat de echte impact van de DGEC zeker groter is - al is dat moeilijk te berekenen.

Data

Data

Wouter Colson - Vorige week werd de kick-off gegeven voor dataforbetterhealth - het 'big data'-project van Maggie De Block. 'Big data' heeft een slechte naam. De term doet bijvoorbeeld denken aan Facebook dat profielen aanlegt van internetgebruikers. Gaat minister De Block de farmaceutische industrie patiëntengegevens laten gebruiken om beter reclame te kunnen maken?

Honoraria kinderartsen uit globaal bedrag voor bevalling

Honoraria kinderartsen uit globaal bedrag voor bevalling

De honoraria voor het onderzoek en het toezicht door een pediater voor een kind dat op de neonatologische afdeling verblijft, maakt niet langer deel uit het van het globaal prospectief bedrag voor een bevalling. Lobbywerk kon nog een heel aantal nomenclatuurnummers uit de laagvariabele zorg halen.

Regering bespaart op geneesmiddelen

Regering bespaart op geneesmiddelen

Op het Verzekeringscomité van maandag 10 september las Bert Winnen een nota voor van de regering over de besparingen. Het goede nieuws: er zijn geen besparingen gepland bij de zorgverleners. Maar deze werkwijze is hoogst ongebruikelijk, meldt Marc Moens.

Huisartsen verzorgen zich liever zelf

Huisartsen verzorgen zich liever zelf

"Als er een vrijwillig periodiek gezondheidsonderzoek zou komen, is de vraag of huisartsen hier daadwerkelijk naar toe zouden gaan", zegt dr. Dries Taelman. "Wetende dat zeven op de tien huisartsen zonder eigen huisarts, ervan overtuigd zijn dat ze zich objectief kunnen beoordelen."

Beschikbaarheidshonoria: metingen beginnen te lopen

Beschikbaarheidshonoria: metingen beginnen te lopen

Huisartsen met wachtdienst hebben recht op een beschikbaarheidshonorarium van 6,20 euro per uur. In 2017 boekte het Riziv daarvoor 15,5 miljoen euro aan uitgaven. Het Riziv startte dit weekend met metingen van de activiteit in wachtposten, onder meer met het oog op een hervorming van deze honoraria.

Riziv zoekt proefprojecten voor negatievedruktherapie

Riziv zoekt proefprojecten voor negatievedruktherapie

Het Riziv wil 20 proefprojecten in de thuiszorg voor negatievedruktherapie (NDT) opstarten. Elke project zou circa 50 patiënten omvatten. De projecten hebben een duur van 18 maanden.

Huisartsen lichten iets vaker kankerbehandeling toe

Huisartsen lichten iets vaker kankerbehandeling toe

Vorig jaar werd er 10,6 miljoen keer een multidisciplinair oncologisch consult georganiseerd, meestal ging het om een eerste MOC (7,6 miljoen keer). Artsen rekenden meer dan 32.000 keer een honorarium aan voor toelichting van de conclusies van dit overleg aan de patiënt. Nog geen duizend keer gebeurde dit door de huisarts.

Vlaamse senioren zonder GMD worden zeldzaam

Vlaamse senioren zonder GMD worden zeldzaam

Het Globaal Medisch Dossier was in 2017 goed voor 227 miljoen euro in het huisartsenbudget. Het voorbije jaar had 62% van de Belgen een GMD bij de huisarts - in Vlaanderen werd de kaap van 70% dat jaar overschreden.

Remmen los voor lager remgeld

Remmen los voor lager remgeld

Van jaar tot jaar stijgt het aandeel van de patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de huisartsenpraktijk. De invoering van de verplichte derdebetalersregeling in oktober 2015 versterkte alleen maar de tendens.

Wet in het Staatsblad, uitkijken naar de KB's

Wet in het Staatsblad, uitkijken naar de KB's

De wet over de gebundelde financiering van laagvariabele zorg verscheen op 26 juli in het Belgisch Staatsblad. Ze wordt van kracht op 1 januari 2019. Maar het zijn de uitvoeringsbesluiten die de wet waar moeten maken. Lang niet alles is nog voor deze regering.

Wat schreef u voor in 2017?

Wat schreef u voor in 2017?

Aspirine, één van de oudste geneesmiddelen, is ook nog steeds het meest gebruikte. Blockbusters zoals statines en protonpomp-inhibitoren blijven het goed doen bij de apotheker. Maar nieuwe geneesmiddelen jagen de uitgaven ook in de open officina verder omhoog.