'Ideal' voor introductie 3D-technieken

'Ideal' voor introductie 3D-technieken

Het KCE werkte een kader uit voor de introductie van 3D-printing in de medische verzorging. Wanneer een 3D-product veilig wordt geacht, kan het Riziv voorlopig terugbetaling overwegen tegen het zelfde tarief als het standaard-alternatief. De overheid kan helpen achterhalen of een 3D-geprint product meerwaarde biedt door bepaalde data te ontsluiten.

KCE wil taboe rond end-of-life-care doorbreken

KCE wil taboe rond end-of-life-care doorbreken

'Niet alles wat kan, hoeft', luidde een titel van een Nederlands rapport over 'passende zorg in de laatste levensfase'. Het KCE trad in de voetsporen van de Nederlandse auteurs om na te gaan wat moet gebeuren om onaangepaste zorg te vermijden.

Praktijkgerichte klinische studies

Praktijkgerichte klinische studies

Peter Raeymaekers - "Heel wat vragen in de gezondheidszorg worden onvoldoende of niet onderzocht via klinische studies", stelt Christian Léonard, adjunct algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) tijdens het symposium 'Real-world evidence: randomised trials in clinical practice'. "In opdracht van minister De Block wil het KCE de volgende jaren sterk inzetten op 'pragmatische' en 'praktijkgeoriënteerde klinische studies'."

"Patiënt blijft centraal", dixit minister De Block

"Patiënt blijft centraal", dixit minister De Block

"Patiënten blijven vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het Kenniscentrum. En ook na de herschikking van de administraties hebben ze recht op twee zitjes in het overlegplatform Sciensano." Dat zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in een reactie op eerdere mediaberichten.

Terugbetaling psychologische raadpleging

Raf De Rycke - Op het regeringsconclaaf van juli 2017 (het zogenaamde "zomerakkoord") werd eindelijk de terugbetaling van een raadpleging bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog binnen een interdisciplinair kader opgenomen. Patiënten met milde psychische problemen zullen vanaf eind 2018 kunnen rekenen op de terugbetaling van hun consultatie bij die zorgverstrekkers mits een doorverwijzing door de huisarts. Daardoor spoort de terugbetalingsvoorwaarde met het model voor de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgetekend door het Federaal Kenniscentrum (KCE).

Onafhankelijke informatie voor artsen

Louis Ide - Op vrijdag 8 september wijdde 'De Standaard' een artikel aan de ontslaggolf die op komst is bij de vzw Farmaka (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170908_03060445).

Ambulance-app brengt patiënt naar juiste ziekenhuis

Ambulance-app brengt patiënt naar juiste ziekenhuis

In Nederland werd deze week een app gelanceerd die ambulances moet toelaten om patiënten met ernstige verwondingen naar het meest aangewezen traumacentrum te brengen.

Bestuursplan voor een EBP-beleid

Bestuursplan voor een EBP-beleid

Hoe kan ons land de inspanningen om evidence-based instrumenten voor de zorgpraktijk te ontwikkelen beter samenbrengen en afstemmen op de meest dringende behoeften? Wat moet men doen opdat EB-richtlijnen ook effectief beter tot de praktijk zouden doordringen? Het KCE is gevraagd een concreet model voor te stellen.

KCE pleit voor een nog dynamischer kadaster

KCE pleit voor een nog dynamischer kadaster

Het Kenniscentrum hield PlanCad tegen het licht - het zogenaamde dynamische kadaster van de Planningscommissie. Zelfs op Europese schaal is dat een geavanceerd simulatiemodel. Toch is op heel wat punten verbetering mogelijk, vindt het KCE.

Bvas waarschuwt tegen 'ontmenselijking'

Bvas waarschuwt tegen 'ontmenselijking'

De voorstellen van het Kenniscentrum om 9.000 ziekenhuisbedden te schrappen en het aantal kraamklinieken sterk in te krimpen, staan volgens de Bvas alleen in het teken van meer efficiëntie. "Beschikbaarheid, empathie en toegankelijkheid worden weggedrumd", waarschuwt het artsensyndicaat.

Polyfarmacie en medicatiebeleid in woonzorgcentra

Paul Beke - Geregeld vermelden de media dat ouderen en meer bepaald rusthuisbewoners veel te veel medicatie nemen en vooral te veel psychofarmaca. Is dit terecht of niet ?

KCE werkt richtlijn pancreaskanker bij

KCE werkt richtlijn pancreaskanker bij

CT-scan is de beste beeldvormingstechniek, alleen bij sommige borderline-tumoren is neoadjuvante therapie aangewezen, een recidief komt niet meer in aanmerking voor een ingreep - het KCE brengt een update van zijn richtlijn over pancreaskanker uit 2009.

Het lot van tweevoeters... Het KCE licht lagerugpijn door

Het lot van tweevoeters... Het KCE licht lagerugpijn door

Geen onnodige medische beeldvorming. De patiënt gerust stellen en proberen actief te houden. Maar ingrijpenls er rode vlaggen zijn. De nieuwste richtlijn van het Kenniscentrum gaat over lagerugpijn en radiculaire pijn. Een onderwerp waar al veel inkt over is gevloeid.

Overleving doorslaggevend voor terugbetaling?

Overleving doorslaggevend voor terugbetaling?

Bij de terugbetaling van een behandeling met bevacizumab voor ovariumkanker moet rekening gehouden worden met het effect op de overleving. Dat beveelt het KCE in zijn meest recente rapport aan.

Ziekenhuisfinanciering start voorzichtig

Ziekenhuisfinanciering start voorzichtig

Op 1 januari 2018 hoopt het kabinet De Block te starten met de cluster laagvariabele zorg in de ziekenhuisfinanciering. Dat is snel want vele vragen blijven nog onbeantwoord. Tegelijk zou gestopt worden met het systeem van de referentiebedragen.

Hoe breng je een (KCE-)richtlijn aan de man?

Hoe breng je een (KCE-)richtlijn aan de man?

Twee derde van de artsen raadpleegt geregeld richtlijnen: van dagelijks tot minstens een keer per week. Het Federaal Kenniscentrum nam zichzelf als ontwikkelaar van richtlijnen onder de loep. Het blikte daarbij vooruit naar het federale richtlijnenplan.

Horizon scanning op Benelux-niveau

Horizon scanning op Benelux-niveau

Het Federale Kenniscentrum onderzocht de mogelijkheid om met vier landen - België, Nederland, Oostenrijk en Luxemburg - samen aan 'horizon scanning' te doen. Daarbij leggen ze een gemeenschappelijk database aan van de nieuwe geneesmiddelen in de pipeline.

Een transparante financiering voor dagchirurgie moet up-to-date blijven

Een transparante financiering voor dagchirurgie moet up-to-date blijven

Een aantal obstakels staan in België de uitbreiding van dagchirurgie in de weg. Een ondoorzichtig financieringssysteem, dat nogal eens verkeerde incentives geeft, is wellicht de belangrijkste hinderpaal. Maar ook moeten zorgverstrekkers binnen en buiten het ziekenhuis, én de patiënt, over betere informatie beschikken.

Versnippering traumazorg counteren door netwerkvorming

Versnippering traumazorg counteren door netwerkvorming

Ons land beschikt over de bouwstenen voor een goede traumazorg, stelt een nieuw rapport van het KCE, maar het gebouw zit nog niet goed in elkaar. Het Kenniscentrum pleit voor een architectuur met vier tot zeven 'major trauma centers', en supraregionale netwerken van 'inclusive trauma systems'.