Rumba ter ere van Lumumba in Bozar

Rumba ter ere van Lumumba in Bozar

Zondag heeft in Bozar een heel bijzonder event plaats. 25 muzikale grootheden uit verschillende mythische groepen waaronder OK Jazz en African Jazz uit de jaren 1950-70, herdenken er de iconische onafhankelijkheidsleider Patrice Lumumba. "Met twintig liederen uit de hoogdagen van de rumba en evenveel sprekende anekdotes tillen ze Lumumba op de troon die hij verdient", zo luidt het. Blijf nadien dansen tijdens de afterparty met Beniko Popolipo!

De vader van de psychiatrie

De vader van de psychiatrie

In 1797, tijdens de periode van de Franse overheersing (1795-1815), ziet Jozef Guislain het levenslicht in een Gentse familie van architecten. Hij wordt geboren in wat toen 'le département de l'Escaut' heet en is derhalve een Frans staatsburger. Nadien beleeft hij het tijdvak van de hereniging der Nederlanden (1815-1830) en tenslotte de Belgische periode.

Een monument van een chirurg

Een monument van een chirurg

De Beule Frederik, Jan, Rafaël (gezegd Fritz) wordt op 23 oktober 1880 geboren in Buggenhout (beter bekend van zijn brouwerijen en bier...). Na zijn middelbare studies in Dendermonde studeert hij af aan de katholieke universiteit van Leuven als doctor in de genees-, heel- en verloskunde.

The year of living dangerously

The year of living dangerously

De redactie - In de laatste Artsenkrant van het jaar blikken we terug en vooruit. Zeker is dat de wereld er in 2017 niet veiliger en evenmin vrolijker op werd.

'Ongelofelijk dat dit anno 2017 kan gebeuren in Europa'

'Ongelofelijk dat dit anno 2017 kan gebeuren in Europa'

Emily Nazionale - "Als Rajoy ook maar een beetje intelligent was, had hij het referendum op een normale manier laten doorgaan. Wat het resultaat zou zijn, was op voorhand bekend. Achteraf had er gepraat kunnen worden."

'Werken in de zorg is een verrijking'

'Werken in de zorg is een verrijking'

Kersvers topvrouw van Zorgnet-Icuro Margot Cloet is klaar om haar tanden in 2018 te zetten. In overleg en samen met alle actoren in de ziekenhuissector naar oplossingen zoeken, is haar leidraad. Populisme wil ze schuwen.

'België blijft voorloper in biofarmaceutische innovatie'

'België blijft voorloper in biofarmaceutische innovatie'

De federale regering keurde de conclusies van het 'R&D Biopharma platform' goed. Daarmee beschikt ons land voortaan over instrumenten die enig zijn in Europa om voorloper te blijven in biofarmaceutische innovatie.

Europese erkenning voor jongdementiecentrum Het Ventiel in Harelbeke

Europese erkenning voor jongdementiecentrum Het Ventiel in Harelbeke

Op 23 januari 2018 zal Het Ventiel uit Harelbeke, samen met elf andere Europese organisaties, bekroond worden als goede praktijk voor omgang met personen met jong dementie. De uitreiking gebeurt aan de universiteit van Sofia, hoofdstad van Bulgarije dat het voorzitterschap van de Europese Unie opneemt.

EHBO voor lichaam én geest

Freya Saeys - Veel mensen weten niet hoe ze psychische problemen moeten herkennen bij een ander, laat staan hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom keurden de drie Vlaamse regeringspartijen een resolutie goed om EHBO-lessen voor psychische problemen te ontwikkelen en organiseren.

Tien november 1967....

Herman Nys - Tien november 1967: een haast mythische medisch-rechtelijke mijlpaal. Op die dag zagen de volmachtenbesluiten nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en de daarmee verbonden beroepen en nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren het levenslicht.

Dialogeer mee over zorg van de toekomst

Dialogeer mee over zorg van de toekomst

Op 24 en 25 november kan u als zorgverstrekker in het kader van het platform ZORG2030 mee dialogeren over de zorg van de toekomst. Dat initiatief van UZ Brussel en de VUB wil een maatschappelijke reflectie op gang brengen over hoe onze zorg er moet gaan uitzien. Prof. Marc Noppen lanceert als ceo van UZ Brussel alvast een warme oproep tot deelname.

De levensverwachting neemt toe met het aantal studiejaren

De levensverwachting neemt toe met het aantal studiejaren

Schotse vorsers hebben het verband onderzocht tussen de levensverwachting en de genen die we van onze ouders erven. Mensen die niet roken en niet aankomen in gewicht, leefden langer (wat uiteraard geen verrassing is), maar ook het aantal studiejaren correleerde met een langer leven.

'Groenboek gaat al in goede richting'

'Groenboek gaat al in goede richting'

Het Groenboek van minister De Block (over het 'budgettaire rugzakje' voor aso's) is een stap in de goede richting. Dat zegt Bvas in een persmededeling die mede door het VGSO en VASO is ondertekend.

Estse kunst gestuurd door technologie

Estse kunst gestuurd door technologie

Sinds 1 juli van dit jaar is Estland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Voor het Baltische land een gelegenheid om zich ook artistiek te tonen in hartje Europa, in Brussel.

Leukemie: eerste gentherapie goedgekeurd in de Verenigde Staten

Leukemie: eerste gentherapie goedgekeurd in de Verenigde Staten

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een eerste gentherapie, Kymriah genoemd, goedgekeurd voor de behandeling van een bijzonder agressieve vorm van leukemie bij kinderen, meer bepaald acute lymfatische leukemie. Kymriah wijzigt het immuunsysteem van de patiënt via genetische weg.

Win een droomreis voor twee naar Nepal!

Win een droomreis voor twee naar Nepal!

Henk Van Nieuwenhove - In de Artsenkranten van 7 en 14 juli, en van 18 en 25 augustus presenteerden we u telkens een boeiend reisverhaal uit de regio van de Himalaya.

Sociale isolatie kan even dodelijk zijn als en zelfs dodelijker dan obesitas

Sociale isolatie kan even dodelijk zijn als en zelfs dodelijker dan obesitas

Volgens studies die werden gepresenteerd op de jaarlijkse conventie van de American Psychological Association in Washington, nemen eenzaamheid en sociale isolatie wereldwijd toe, wat op lange termijn een grotere bedreiging voor de bevolking zou kunnen worden dan obesitas. De impact van eenzaamheid en sociale isolatie op de sterfte bij 45-plussers neemt inderdaad gestaag toe.

Europese primeur in UZ Gent: autotransplantatie met robot

Europese primeur in UZ Gent: autotransplantatie met robot

In het UZ Gent werd -voor het eerst met behulp van een operatierobot- een nier bij een patiënt verwijderd, bewerkt en teruggeplaatst. Een primeur voor Europa laat het ziekenhuis weten. Voordien gebeurde dit soort ingrepen zonder assistentie van een robot. Dat maakt het zo ingrijpend dat het zelden gebeurde. Via robotchirurgie is het nu een kijkoperatie.

Slijm van naaktslakken inspireert een nieuwe chirurgische "lijm"

Slijm van naaktslakken inspireert een nieuwe chirurgische "lijm"

Vorsers van de McGill University en Harvard hebben zich door de biocompatibele adhesieve eigenschappen van het slijm van een naaktslak laten inspireren om een synthetische versie van die natuurlijke kleefstof te maken. Ze zijn er zo in geslaagd om een uiterst doeltreffende hydrogel van een plastisch polymeer te maken.