Rookstop: een echte uitdaging

Rookstop: een echte uitdaging

Alle ex-rokers zullen het toegeven: geen rookstop zonder ondersteuning. Prof. Pierre Bartsch (Universiteit van Luik) geeft een overzicht van het beleid bij rokers die willen stoppen met roken: geen mirakelformules, maar wel nieuwe opties.

Hoe mensen minder laten roken?

Freya Saeys - Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de accijnzen op tabak verlagen, om de verkoop (en bijbehorende belastinginkomsten) terug te doen stijgen. Zo'n initiatief stelt economie boven gezondheid, en dus floot de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hem terecht onmiddellijk terug.

Vaccins kunnen ouderen veel leed besparen

Vaccins kunnen ouderen veel leed besparen

Meer dan 40% van de 65-plussers heeft een chronische aandoening. Dat maakt hen extra vatbaar voor infectieziekten. Nochtans zijn hiertegen vaccines voorhanden. Onder meer in Engeland, Frankrijk en Italië worden deze vaccins tegelijk met de griepvaccinatie toegediend. "Daardoor zijn ouderen in deze landen gezonder en hebben ze een betere levenskwaliteit."

Leprareservoir ontdekt bij de rode eekhoorn

Leprareservoir ontdekt bij de rode eekhoorn

We dachten dat lepra niet meer bestond op het Europese vasteland, op enkele zeldzame importgevallen na, en dat de ziekte alleen voorkwam bij de mens en enkele soorten gordeldieren. Dat blijkt niet zo te zijn.

Leuven in de ban van Utopia

Leuven in de ban van Utopia

De stad Leuven maakt zich op voor een groots stadsfestival dat de publicatie 500 jaar geleden van het baanbrekende Utopia van Thomas More herdenkt. Dat gebeurt op een ernstige en feestelijke wijze met liefst 78 projecten op 39 locaties. Een keuze maken doorheen het bos is aangewezen.

Ongeplande acute zorg: waarom spoed en huisarts op één locatie?

Lezersreactie - Het KCE heeft op basis van internationale praktijkvoorbeelden, de literatuur en een analyse van de activiteit op de Belgische spoeddiensten en huisartsenwachtposten aanbevolen om een huisartspermanentie en spoeddiensten samen te brengen in centra voor ongeplande acute zorg. Een recente review (gepubliceerd na de publicatie van het KCE rapport) in Emergency Medicine Journal kwam echter tot de conclusie dat modellen die een spoedafdeling en een huisartspermanentie integreren het globaal gebruik van deze diensten doen toenemen en tot weinig consistente bevindingen leiden inzake de vermindering van wachttijden, de snellere doorstroming, de kosteneffectiviteit en de tevredenheid bij de patiënten.