'Piramide' moet medische apps helpen beoordelen

'Piramide' moet medische apps helpen beoordelen

In aanloop van de definitieve evaluatie van de pilootprojecten mhealth, geeft het kabinet De Block een inkijk in de manier waarop medische apps beoordeeld zullen worden. Een zogenaamde 'validatiepiramide' moet toelaten te analyseren of, en zo ja welke plaats een mobiele toepassing kan krijgen in de reguliere gezondheidszorg.

Over ondraaglijk psychisch lijden

Anne Dedry - Stel, je bevindt je na 20 jaar behandeling tegen een psychische aandoening nog geen stap verder richting genezing en geen enkele andere behandeling kan nog hulp bieden. In dat geval kan euthanasie voor jou een eventuele laatste uitweg bieden. En wat Groen betreft moet deze uitweg blijven bestaan en verankerd blijven in de euthanasiewet. Dit vinden ook expertenverenigingen als de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zelfs de Broeders van Liefde.

De Block: feedback artsen voor meer kwaliteit

De Block: feedback artsen voor meer kwaliteit

De profielen die artsen krijgen over hun voorschrijfgedrag, dienen om artsen in staat te stellen de zorg voor patiënten te verbeteren. Overconsumptie bestrijd je omwille van kwaliteit van de zorg, aldus minister De Block.

DNA

Geert Verrijken - Zonder veel ophef wijzigen de officiële erkenningscriteria voor artsensyndicaten. De nieuwe modaliteiten sporen met de geest van de oorspronkelijke wet: een vakbond moet huisartsen en specialisten tellen en in twee gewesten actief zijn.

Marc Decramer over vijf jaar UZ Leuven

Marc Decramer over vijf jaar UZ Leuven

"Minister De Block heeft visie, goede bedoelingen en ze startte de juiste werven op. Implementatie en uitwerking zijn evenwel niet altijd optimaal. Het concept netwerken werd bijvoorbeeld al goed omschreven door Zorgnet-Icuro en UZ Leuven. Het sleept nu echter zolang aan dat er onrust ontstaat en een reeks bewegingen die niet in lijn liggen met de overheid."

'Een ziekenhuisnetwerk kan de grenzen van een deelstaat overschrijden'

'Een ziekenhuisnetwerk kan de grenzen van een deelstaat overschrijden'

Eerder stuurden de ministers De Block (Open VLD) en Vandeurzen (CD&V) over de netwerken een gezamenlijke brief naar de Vlaamse ziekenhuizen (AK 2527). De Waalse minister voor Volksgezondheid Alda Greoli (CdH) hekelde het gebrek aan overleg. De Block reageert nu op de heisa.

Rechtstreekse inzage van dossier door de patiënt

Bart Van den Bosch - De rechtstreekse inzage van het medisch dossier door de patiënt veroorzaakte recent wat commotie naar aanleiding van een uitspraak van Minister De Block. De patiënt heeft natuurlijk al inzage in zijn dossier. Alleen zijn er momenteel vervelende drempels (afschrift vragen etc) die het moeilijk maken. In tijden van elektronische dossiers is het logisch dat de patiënt elektronisch toegang krijgt. Sinds april 2017 hebben de patiënten van een aantal nexuzhealth ziekenhuizen toegang tot hun dossier. Op enkele kleine incidenten na is dat zeer goed verlopen en is men daar heel tevreden over.

Overheidscampagne tegen overmatig gebruik slaap- en kalmeermiddelen

Overheidscampagne tegen overmatig gebruik slaap- en kalmeermiddelen

Minister De Block trekt een nieuwe campagne op gang: 'slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen'. Doel is patiënten en zorgverleners te sensibiliseren en hen bewust te maken van de risico's bij overmatig gebruik. De overheid vestigt de aandacht op gezondere alternatieven.

Kunnen we dan nu terug aan het werk, mevrouw De Block?

Egmont Ruelens - De resultaten van de audit die u bestelde over de werking van de wijkgezondheidscentra zijn binnen. Finalement. Het is een lusthof voor wie op tabellen en grafieken geilt, een striptease van cijfers, maar verder dan wat aanbevelingen in de marge en wat puntjes op de i komt het rapport niet.

Weer 'business as usual' voor wijkgezondheidscentra?

Weer 'business as usual' voor wijkgezondheidscentra?

Op het Verzekeringscomité werd maandag de KPMG-audit van de wijkgezondheidscentra voorgesteld. Verder in onze krant lichten we er opvallende resultaten uit en geven we enkele uiteenlopende reacties. Maar wat gebeurt er nu verder? Het verhaal is nog niet afgelopen, laat Open VLD-minister De Block verstaan.

Orgaandonatie zit in de lift

Orgaandonatie zit in de lift

In 2017 doneerden 348 Belgen na overlijden minstens één orgaan. 99 landgenoten stonden bij leven al een orgaan af en in totaal hadden er vorig jaar 1.041 transplantaties plaats. Tegenover 1.016 in 2016. Met die cijfers behoort België tot de beste leerlingen van Eurotransplant, het netwerk van acht landen dat samenwerkt op vlak van orgaandonatie en -transplantatie.

Deel 3

Deel 3

Gisteren nog maar eens en steeds opnieuw gezien hoe zielig die oude dag kan zijn, hangend in een stoel met slot, twee pampers per dag. Tijdens het weekend en 's nachts slechts twee verpleegkundigen voor zes verdiepingen.

Diabetes beter interpreteren

Diabetes beter interpreteren

In deze reeks zoomen we in op recente ontwikkelingen binnen de health tech sector. Health technology is de snelst groeiende start-upscène in ons land. Deze aflevering: Interpret-Dia.

Staten-Generaal anesthesisten scherp voor laagvariabele zorg

Staten-Generaal anesthesisten scherp voor laagvariabele zorg

De anesthesisten maken zich zorgen over hun toekomst. Zaterdag jongstleden organiseerde de beroepsvereniging samen met de wetenschappelijke vereniging een druk bijgewoonde Staten-Generaal. Artsenleiders en heel wat sprekers vanuit de zaal namen de plannen van minister De Block in de ziekenhuisfinanciering op de korrel. Tijd voor actie, was de conclusie.

Logica

Wouter Colson - Tussen beleidsintenties en de praktijk op het veld blijken er vaak nogal wat obstakels te staan. Minister De Block wil snel vooruitgang boeken met de informatisering, onder meer door het geneesmiddelenvoorschrift elektronisch te maken. Overhaast, lijkt het, want er zijn nog enkele grote problemen op het terrein, zoals u in Artsenkrant van 17 november kunt lezen.

Anesthesisten schrijven brief aan Jo De Cock

Anesthesisten schrijven brief aan Jo De Cock

Zoals bekend zijn de anesthesisten niet te spreken over het voorstel van minister De Block in verband met de financiering van de laagvariabele zorg in de ziekenhuizen. Ze schreven hierover een brief naar de voorzitter van de medicomut, Riziv-topman Jo De Cock.

Budgettair rugzakje voor aso's

Budgettair rugzakje voor aso's

Een duurzaam kader voor een kwaliteitsvolle beroepsopleiding van de artsen: de beleidscel van minister De Block schreef daarover een conceptnota. De idee is om iedere aso een jaarbudget te geven van 10.000 à 15.000 euro waar hij zijn praktijkopleiding mee kan financieren.

Langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep

Langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep

Eenmaal per jaar en dit gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de (majeure oncologische) ingreep, zal een specialist een raadpleging van lange duur mogen aanrekenen. Een geaccrediteerd arts ontvangt hiervoor 44,21 euro honorarium.

Stage blijft in Manama huisarts

Stage blijft in Manama huisarts

"De Vlaamse decanen geneeskunde, de diensthoofden huisartsgeneeskunde en de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie behouden de zes maanden ziekenhuisstage tijdens de drie jaar vervolgopleiding tot huisarts. Minister De Block engageert zich om hiervoor geld vrij te maken."