Taai

Taai

Geert Verrijken - In 2017 zaten 39 ziekenhuizen in het rood, negen meer dan een jaar voordien. Circa één hospitaal op de drie heeft het dus financieel moeilijk. Zoals in het verleden ontnuchtert de Maha-studie.

Orde: wat met medische dossiers bij stopzetting praktijk

Orde: wat met medische dossiers bij stopzetting praktijk

Een huisarts moet bij stopzetting van zijn praktijk het medisch dossier van zijn patiënt blijven bewaken, of in bewaring geven bij een collega. Dat met het oog op de continuïteit van de zorg en het bewaken van de rechten van de patiënt.

Gezocht: 'Expertise in gezondheidszorg'

Gezocht: 'Expertise in gezondheidszorg'

Herman Nys - De ministerraad van 27 juli gaf in tweede lezing goedkeuring aan het door minister De Block voorbereide voorontwerp wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft. Dat is sneller dan verwacht. De Raad van State had namelijk een aantal kritische bedenkingen bij de eerste tekst en in de sector vroeg men zich af of de timing nog haalbaar was...

Sociaal statuut artsen in opleiding

Sociaal statuut artsen in opleiding

Op de Nationale Commissie van woensdag 4 juli werd een nota van het Riziv rondgedeeld over de opbouw van pensioenrechten voor artsen in opleiding. Volgens het akkoord Artsen-Ziekenfondsen moest de NCAZ eind juni klaar zijn met een voorstel daarover.

Neutrale sigarettenpakjes: blijft het bij gelijkspel of scoort de federale overheid?

Neutrale sigarettenpakjes: blijft het bij gelijkspel of scoort de federale overheid?

Suzanne Gabriels - Onze talentvolle Rode Duivels hebben het juk van de eeuwige belofte van zich afgegooid. Het potentieel dat er zit, kwam in de match tegen Tunesië weergaloos naar buiten met een schitterende 5-2 als resultaat. Gaat onze federale regeringsploeg op dezelfde manier scoren in de aanloop naar de verkiezingen?

Minister De Block: federale instellingen werken samen rond ziekenhuisaudits

Minister De Block: federale instellingen werken samen rond ziekenhuisaudits

Vanochtend sprak minister De Block het publiek toe op een informatiesessie die het Riziv en de FOD Volksgezondheid samen hadden georganiseerd voor 'stakeholders' over de laagvariabele zorg. Maar de minister had het vooral over de timing voor de ziekenhuisnetwerken en de audits die de federale overheid in de toekomst zal organiseren.

'De Block trekt verkeerde conclusie'

'De Block trekt verkeerde conclusie'

Haar analyse is juist maar de conclusie is verkeerd, dat vertelt het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds over minister De Block.

Verplicht ambulant e-medicijnbriefje uitgesteld naar het najaar

Verplicht ambulant e-medicijnbriefje uitgesteld naar het najaar

Voorzien was dat vanaf 1 juni het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen verplicht zou worden. Eerder berichtten we al over mogelijk uitstel. Dat wordt nu bevestigd. Uit het Verzekeringscomité van maandagmorgen komt het nieuws dat het ambulante e-medicijnbriefje vermoedelijk pas in het najaar verplicht wordt.

De code van 'nieuwe' medische deontologie

De code van 'nieuwe' medische deontologie

Herman Nys - De nationale raad van de Orde der artsen heeft een code van medische deontologie opgesteld (zie Artsenkrant van 4 mei). Het is een 'nieuwe' code omdat hij in de plaats komt van die uit 1975, die talrijke malen werd aangepast. Slaat 'nieuw' ook op de inhoud ervan? Voor een aantal bepalingen is dat zeker het geval, zoals artikel 10: 'de arts heeft aandacht en zorg voor zijn eigen gezondheid'. Prima, alhoewel, waarom alleen maar 'zijn' en niet 'haar' gezondheid? Minister De Block heeft toch niet voor niets de Orde der geneesheren vervangen door de Orde der artsen?

Onbegrijpelijk

Onbegrijpelijk

Geert Verrijken - Minister De Block gaat, op verwijzing door een huisarts of een psychiater, consultaties bij psychologen terugbetalen. Eerder deze legislatuur erkende ze al het beroep van klinisch psycholoog. Het zijn grote stappen voorwaarts, psychische problemen zijn een gesel des tijds.

Nog dit jaar terugbetaling psychotherapie

Nog dit jaar terugbetaling psychotherapie

Minister De Block heeft een regeling in de maak die de terugbetaling van psychotherapie eindelijk mogelijk zal maken. De patiënt betaalt 11 euro uit eigen zak en heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts (of psychiater).

Zo (on)gezond is onze zorg

Zo (on)gezond is onze zorg

Het symposium Medische Wereld was afgelopen zaterdag al aan zijn zesde editie toe. Het befaamde gezondheidszorgdebat is ondertussen uitgegroeid tot het 'grootste' van het land. Een verslag.

[video] Huisartsenwachtposten: doortrekken naar week?

[video] Huisartsenwachtposten: doortrekken naar week?

Zal de bezetting van de huisartsenwachtposten doorgetrokken worden naar de week? "Bij huisartsen leeft sterk de vrees dat dit een zware belasting wordt." Huisarts Wilfried Geeraerts stelde de vraag aan minister De Block op het symposium Medische Wereld.

Grote variatie in honoraria accreditering

Grote variatie in honoraria accreditering

Er zijn grote variaties in de accrediteringshonoraria naargelang de discipline: de bedragen schommelen tussen 1.900 en liefst 31.000 euro. In totaal wordt 310 miljoen uitbetaald, forfaitair en per prestatie.

Aas

Aas

Geert Verrijken - Tegen 1 januari 2020 zouden de klinische ziekenhuisnetwerken - met een belangrijke bestuurlijke inbreng van de artsen - in werking treden. Zo wil het de federale regering, ze keurde de desbetreffende wetsontwerpen eind maart goed.

300 personen deden een beroep op oncofreezing

300 personen deden een beroep op oncofreezing

Sinds midden april vorig jaar krijgen patiënten een volledige terugbetaling voor 'oncofreezing' - daar maakten in 2017 al 303 personen gebruik van. Minister De Block wil artsen en patiënten beter laten informeren over deze mogelijkheid. Ze overweegt om de indicaties ook uit te breiden.

'Hogere belasting voor betere zorg'

'Hogere belasting voor betere zorg'

De Vlaamse zorgpremie moet omhoog. "Maak de premie afhankelijk van het inkomen, waardoor de breedste schouders meer betalen." Dat zegt Margot Cloet, sinds januari gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, in een interview met De Tijd.