De code van 'nieuwe' medische deontologie

De code van 'nieuwe' medische deontologie

Herman Nys - De nationale raad van de Orde der artsen heeft een code van medische deontologie opgesteld (zie Artsenkrant van 4 mei). Het is een 'nieuwe' code omdat hij in de plaats komt van die uit 1975, die talrijke malen werd aangepast. Slaat 'nieuw' ook op de inhoud ervan? Voor een aantal bepalingen is dat zeker het geval, zoals artikel 10: 'de arts heeft aandacht en zorg voor zijn eigen gezondheid'. Prima, alhoewel, waarom alleen maar 'zijn' en niet 'haar' gezondheid? Minister De Block heeft toch niet voor niets de Orde der geneesheren vervangen door de Orde der artsen?

Onbegrijpelijk

Onbegrijpelijk

Geert Verrijken - Minister De Block gaat, op verwijzing door een huisarts of een psychiater, consultaties bij psychologen terugbetalen. Eerder deze legislatuur erkende ze al het beroep van klinisch psycholoog. Het zijn grote stappen voorwaarts, psychische problemen zijn een gesel des tijds.

Nog dit jaar terugbetaling psychotherapie

Nog dit jaar terugbetaling psychotherapie

Minister De Block heeft een regeling in de maak die de terugbetaling van psychotherapie eindelijk mogelijk zal maken. De patiënt betaalt 11 euro uit eigen zak en heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts (of psychiater).

Zo (on)gezond is onze zorg

Zo (on)gezond is onze zorg

Het symposium Medische Wereld was afgelopen zaterdag al aan zijn zesde editie toe. Het befaamde gezondheidszorgdebat is ondertussen uitgegroeid tot het 'grootste' van het land. Een verslag.

[video] Huisartsenwachtposten: doortrekken naar week?

[video] Huisartsenwachtposten: doortrekken naar week?

Zal de bezetting van de huisartsenwachtposten doorgetrokken worden naar de week? "Bij huisartsen leeft sterk de vrees dat dit een zware belasting wordt." Huisarts Wilfried Geeraerts stelde de vraag aan minister De Block op het symposium Medische Wereld.

Grote variatie in honoraria accreditering

Grote variatie in honoraria accreditering

Er zijn grote variaties in de accrediteringshonoraria naargelang de discipline: de bedragen schommelen tussen 1.900 en liefst 31.000 euro. In totaal wordt 310 miljoen uitbetaald, forfaitair en per prestatie.

Aas

Aas

Geert Verrijken - Tegen 1 januari 2020 zouden de klinische ziekenhuisnetwerken - met een belangrijke bestuurlijke inbreng van de artsen - in werking treden. Zo wil het de federale regering, ze keurde de desbetreffende wetsontwerpen eind maart goed.

300 personen deden een beroep op oncofreezing

300 personen deden een beroep op oncofreezing

Sinds midden april vorig jaar krijgen patiënten een volledige terugbetaling voor 'oncofreezing' - daar maakten in 2017 al 303 personen gebruik van. Minister De Block wil artsen en patiënten beter laten informeren over deze mogelijkheid. Ze overweegt om de indicaties ook uit te breiden.

'Hogere belasting voor betere zorg'

'Hogere belasting voor betere zorg'

De Vlaamse zorgpremie moet omhoog. "Maak de premie afhankelijk van het inkomen, waardoor de breedste schouders meer betalen." Dat zegt Margot Cloet, sinds januari gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, in een interview met De Tijd.

Pleidooi voor een solidaire gezondheidszorg

Pleidooi voor een solidaire gezondheidszorg

Freya Saeys - Dat we manieren moeten zoeken om de gezondheidszorg efficiënter te maken, daar twijfelt niemand aan. Steeds vaker wordt echter geopperd om mensen met een ongezonde levensstijl meer te laten bijdragen aan de sociale zekerheid. Maar is dat wel de manier waarop we willen besparen? Meten hoeveel iemand op basis van een (on)gezonde levensstijl moet bijdragen is in de realiteit niet alleen onmogelijk, het werpt ook ethische bezwaren op.

Echternach

Geert Verrijken - Je hoeft geen radioloog te zijn om het spektakel rond de nieuwe mammografie-nomenclatuur 'stomverbaasd' gade te slaan.

Volksopstand tegen nomenclatuurwijziging

Volksopstand tegen nomenclatuurwijziging

Een nieuw - al in het Staatsblad gepubliceerd - Koninklijk Besluit verminderde/schrapte de terugbetaling van mammografieën voor vrouwen buiten de leeftijdscategorie 45-74 jaar. Een 'state of the art' maatregel. En toen... schortte De Block het besluit op onder druk van de Franstalige publieke opinie.

80% Vlaamse gemeenten al in eerstelijnszone

80% Vlaamse gemeenten al in eerstelijnszone

De Vlaamse overheid heeft 49 eerstelijnszones goedgekeurd. Om het hele Vlaamse grondgebied te bestrijken zouden er een zestigtal zones moeten komen. Eind vorig jaar meldden zich 55 kandidaatzones aan. Het gros daarvan kreeg nu groen licht.

Al zeven jaar geen nieuwe cijfers over abortus

Al zeven jaar geen nieuwe cijfers over abortus

Sinds de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsonderbreking in 2011 haar rapport aan het parlement overhandigde, zijn er geen cijfers meer over het aantal abortussen in ons land en andere trends. "De commissie moet dringend gemoderniseerd worden", zegt dr. Verougstraete.

De Block wil financiering m-health realiseren

De Block wil financiering m-health realiseren

De eindbeoordeling van de 24 mMealthprojecten is rond. Minister De Block wil deze regeerperiode nog een financiering op maat uitwerken voor de beste apps.

Er moet een verbod komen op zonnebanken

Brigitte Boonen - Dat zonnebanken huidkanker veroorzaken lijdt geen twijfel meer. Daarom adviseerde de Hoge Gezondheidsraad vorig jaar om ze af te schaffen. Voorlopig komt dit verbod er niet, besloten Minister Peeters (verantwoordelijk voor de controle van de uitbating) en Minister De Block. Wat er wel kwam was een nieuw Koninklijk besluit (van 24 september 2017) dat het vorige besluit van 2002 vervangt.

Verplichte derdebetalersregeling goed opgevolgd

Verplichte derdebetalersregeling goed opgevolgd

In bijna 90% van de gevallen wordt de verplichte derdebetalersregeling goed opgevolgd. Dat blijkt uit cijfers van het IMA, die afgelopen maandag op de Nationale Commissie werden voorgesteld. "Artsen die de regeling nooit toepassen, en zij die ze maar af en toe toepassen, hebben daarover onlangs een brief ontvangen,'' meldt Bvas-voorzitter Marc Moens.