Kanker: een algoritme voorspelt de werkzaamheid van immunotherapie

Kanker: een algoritme voorspelt de werkzaamheid van immunotherapie

Franse vorsers hebben op grond van medisch beeldvormingsonderzoek een softwareprograma ontwikkeld dat de werkzaamheid van immunotherapie voorspelt. De veelbelovende resultaten van dat pioniersonderzoek bevestigen het enorme potentieel van artificiële intelligentie bij de behandeling van kanker.

Overleving bij mannen en vrouwen die checkpointremmers krijgen

Overleving bij mannen en vrouwen die checkpointremmers krijgen

Bij een systematische literatuurreview met meta-analyse was de totale overleving significant beter bij mannen dan bij vrouwen met een gevorderde kanker die daarvoor werden behandeld met een checkpointremmer.

Evolutie na stopzetting behandeling met TKI bij CML

Evolutie na stopzetting behandeling met TKI bij CML

Bij een tussentijdse analyse van een Europese studie werd vastgesteld dat stopzetting van een behandeling met een tyrosinekinaseremmer bij patiënten met een chronische myeloïde leukemie (CML) met een majeure moleculaire respons (MMR) gepaard ging met een goede recidiefvrije overleving, vooral bij de patiënten met een lange MMR.

Immunotherapie bij zwaar behandelde patiënten met gevorderd NSCLC

Immunotherapie bij zwaar behandelde patiënten met gevorderd NSCLC

De ATLANTIC-studie is een fase II-studie die heeft aangetoond dat durvalumab als derdelijnstherapie en later doeltreffend is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Het responspercentage was hoger in geval van een tumor met een hoge PD-L1-expressie, ongeacht de EGFR- en ALK-mutatietoestand. In alle studiegroepen werd een duurzame respons waargenomen.

Adjuvante behandeling met aromataseremmers meteen of na tamoxifen?

Adjuvante behandeling met aromataseremmers meteen of na tamoxifen?

In de FATA-GIM3-studie, een Italiaanse fase III-studie, werd geen verschil in ziektevrije overleving waargenomen na vijf jaar behandeling met aromataseremmers als adjuvante therapie versus tamoxifen gedurende twee jaar gevolgd door een aromataseremmer gedurende drie jaar bij vrouwen met een hormoonreceptorpositieve borstkanker in een vroeg stadium.

Zwanger en kanker: verloskundige consequenties en impact op de pasgeborene

Zwanger en kanker: verloskundige consequenties en impact op de pasgeborene

De laatste 20 jaar is het gebruik van chemotherapie tijdens de zwangerschap toegenomen. Kinderen die voor de geboorte werden blootgesteld aan cytostatica, ontwikkelen gemakkelijker complicaties zoals dysmaturiteit en opname op een neonatale intensive care.

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Een vooraf gespecificeerde analyse van de fase III-studie ENDEAVOR leert dat de totale overleving van patiënten met een relaps van of een refractair multipel myeloom significant beter is met carfilzomib dan met bortezomib. De voordelen van carfilzomib werden teruggevonden in alle subgroepen.