CONCORD-3: evolutie in de kankeroverleving wereldwijd

CONCORD-3: evolutie in de kankeroverleving wereldwijd

In The Lancet is een studie verschenen waarin de resultaten van het CONCORD-programma (evaluatie van de evolutie van de overleving bij kanker in de hele wereld) tot en met 2014 (CONCORD-3) worden besproken.