Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

De SPARTAN-studie is een gecontroleerde, placebogecontroleerde studie die heeft aangetoond dat apalutamide een doeltreffende behandeling is bij mannen met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die een hoog risico lopen op metastasering, voor wie er nog geen erkende behandeling bestaat.

PSA na zeven maanden en prognose hormoongevoelige, gemetastaseerde prostaatkanker

PSA na zeven maanden en prognose hormoongevoelige, gemetastaseerde prostaatkanker

Een concentratie van prostaatspecifiek antigeen (PSA) ≤ 0,2 ng/ml zeven maanden na het begin van een androgeendeprivatietherapie correleert significant met een betere totale overleving bij patiënten met een hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker, ongeacht een eventuele behandeling met docetaxel. Toevoeging van docetaxel verhoogt de waarschijnlijkheid van daling van de PSA-spiegel en correleert ook met een betere overleving.

PSA-evolutie en actieve opvolging onder 5-Alpha-Reductase Inhibitoren

PSA-evolutie en actieve opvolging onder 5-Alpha-Reductase Inhibitoren

Bij patiënten onder actieve opvolging voor laagrisicoprostaatkanker heeft de daling van de PSA-waarden na het opstarten van een behandeling met 5-Alpha-Reductase Inhibitoren (5ARI) een hoge voorspellende waarde, wat de kans op progressie betreft.

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Wanneer men een MRI-scan als bijkomend screeningonderzoek uitvoert bij verhoogde PSA-waarden zal men minder vaak moeten overgaan tot biopsiename en bovendien maken MRI-geleide biopsies het mogelijk een klinisch significante prostaatkanker efficiënter te detecteren.