NSCLC, ook bij niet-rokers

NSCLC, ook bij niet-rokers

Een studie leert dat het percentage niet-rokers met een NSCLC tijdens de periode 1990-2013 gestegen is. Er werd echter geen significante stijging van het percentage niet-rokers met een SCLC waargenomen.

Osimertinib verbetert PFS bij een EGFR T790M-positief NSCLC

Osimertinib verbetert PFS bij een EGFR T790M-positief NSCLC

Osimertinib verlengt de progressievrije overleving significant bij patiënten met een NSCLC met een T790M-mutatie van het EGFR-gen bij wie de tumor is toegenomen tijdens een eerstelijnstherapie met een EGFR-tyrosinekinaseremmer. Dit geldt in vergelijking met een combinatietherapie met een platinaverbinding en pemetrexed. Osimertinib veroorzaakt bovendien minder ernstige bijwerkingen.

Osimertinib, de nieuwe standaardtweedelijnstherapie bij een T790M+ EGFR NSCLC

Dr Christian Cottriau - De presentatie van de definitieve resultaten van de AURA3-studie is een van de hoogtepunten geweest van het 'World Congress on Lung Cancer (WCLC 2016)', dat heeft plaatsgevonden in Wenen. Tijdens een persconferentie, die wereldwijd werd uitgezonden, benadrukten verschillende sprekers, onder wie hoofdonderzoeker prof. Tony Mok (Chinese University, Hong Kong) en prof. Vassiliki Papadimitrakopoulos (MD Anderson, Texas, Verenigde Staten) het belang van die studie. Osimertinib is nu de beste keuze als tweedelijnstherapie bij een T790M+ niet-kleincellige longkanker.

In the pipeline

In the pipeline

Deze rubriek van de BON geeft informatie over preklinische ontdekkingen en de prille ontwikkeling van één of meer geneesmiddelen. Of het einde ervan. Die worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer bespreken we enkele geneesmiddelen die door de FDA en het EMA in de EU werden goedgekeurd. Palifosfamide blijkt het niet waar te maken in één van zijn indicaties.

In the pipeline

In the pipeline

In deze rubriek van BON informeren we u over preklinische ontdekkingen, de prille ontwikkeling van één of meer geneesmiddelen of het einde ervan. Ze worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer bespreken we vooral geneesmiddelen die door de FDA en het EMA zijn goedgekeurd. Nivolumab in monotherapie blijkt het niet waar te maken bij een bepaalde vorm van NSCLC.

ELCC2016 - Prof. Suresh Ramalingham (Universiteit van Atlanta, VS)

Prof. Suresh Ramalingham (Universiteit van Atlanta, VS) heeft op het ELCC de resultaten van verschillende studies gepresenteerd. Hij geeft hier commentaar bij de studies AURA-1 en AURA-2. Die studies hebben osimertinib, een nieuwe EGFR-tyrosinekinaseremmer van de derde generatie, onderzocht als eerste- en tweedelijnstherapie bij patiënten met een NSCLC met een mutatie van het EGFR-gen, waaronder een T790M, mutatie die resistentie verleent tegen de klassieke tyrosinekinaseremmers.