Immunotherapie met CAR-T-cellen uitgeroepen tot 'Advance of the Year'

Immunotherapie met CAR-T-cellen uitgeroepen tot 'Advance of the Year'

Immunotherapie met CAR-T-cellen, een nieuwe en unieke manier om kanker te behandelen, betekent een omwenteling bij de behandeling van kinderen en volwassenen met ongeneeslijke kankers. De ASCO heeft die behandeling in haar jaarlijkse rapport uitgeroepen tot 'Advance of the Year'.

Kanker: tweede gentherapie goedgekeurd in de Verenigde Staten

Kanker: tweede gentherapie goedgekeurd in de Verenigde Staten

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een vergunning verleend voor het in de handel brengen van Yescarta, de twee gentherapie tegen kanker. Het betreft een vorm van immunotherapie die bestemd is voor volwassenen met een agressief non-hodgkinlymfoom dat niet reageert op twee chemotherapielijnen.

CRISPR-Cas9: groen licht voor eerste studie bij mens in VS

CRISPR-Cas9: groen licht voor eerste studie bij mens in VS

Het Recombinant DNA Advising Committee van het Amerikaanse gezondheidsinstituut (NIH), dat advies geeft bij kwesties over ethiek en biosecurity, heeft met unanimiteit - met één onthouding - zijn goedkeuring, gegeven voor een eerste klinische studie bij de mens waarbij de CRISPR-cas9-techniek zal worden gebruikt voor een gentherapie tegen kanker.