Endometriumkanker: laparoscopische of abdominale hysterectomie?

Endometriumkanker: laparoscopische of abdominale hysterectomie?

In een multinationaal equivalentieonderzoek werd geen verschil in ziektevrije overleving bij vrouwen met een stadium I-endometriumkanker waargenomen tussen een laparoscopische en een abdominale totale hysterectomie.

Kanker door infectie: twee miljoen nieuwe gevallen per jaar

Kanker door infectie: twee miljoen nieuwe gevallen per jaar

De auteurs hebben het aantal kankers en het aantal kankers dat kon worden toegeschreven aan een infectie, onderzocht volgens de geografische zone en het ontwikkelingsniveau van het land. Er blijken grote verschillen te bestaan.