Verlengde toediening letrozole onderbreken bij postmenopauzale vrouwen?

Verlengde toediening letrozole onderbreken bij postmenopauzale vrouwen?

Op basis van dierproeven, die aantoonden dat resistentie aan letrozole kan tegengegaan worden door de behandeling te onderbreken en terug op te starten werd er een multicentrische (240 centra in 22 landen) open label gerandomiseerde, parallelle fase 3-trial opgezet.