Werkzaamheid combinatie nivolumab en ipilimumab bij gevorderd melanoom

Werkzaamheid combinatie nivolumab en ipilimumab bij gevorderd melanoom

In de CheckMate 069-studie, een fase II-studie, bedroeg de totale tweejaarsoverleving 63,8% met nivolumab/ipilimumab en 53,6% met ipilimumab alleen bij patiënten met een niet-reseceerbaar melanoom stadium III of IV, die nog geen behandeling hadden gekregen.