Vrouwen worden te vaak gescreend op longkanker

Vrouwen worden te vaak gescreend op longkanker

Volgens deze studie is een jaarlijkse screenings-CT-scan overdreven bij vrouwen. Een CT-scan om de twee à drie jaar zou ruimschoots volstaan. Door het aantal onnodige CT-scans te verlagen, verlaag je de cumulatieve stralingsdosis en verhoog je de rendabiliteit van de screening.

Spinocellulaire longkanker, opmerkelijke efficiëntie van nivolumab

Spinocellulaire longkanker, opmerkelijke efficiëntie van nivolumab

Op het ELCC 2016 werd de klinisch bijzonder interessante werkzaamheid bevestigd van nivolumab, een specifieke PD-1-antagonist, bij patiënten met een gevorderde spinocellulaire niet-kleincellige longkanker die al een behandeling hadden gekregen, en dat zonder noemenswaardige veiligheidsproblemen.

In de toekomst een combinatie van immunotherapie en standaardbehandeling?

In de toekomst een combinatie van immunotherapie en standaardbehandeling?

De combinatie van gefitinib en durvalumab zou weleens een interessante behandeling kunnen zijn bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een mutatie van het EGFR-gen. Dat blijkt althans uit een studie die een eminente specialist uit Texas op het ELCC heeft gepresenteerd.